logo

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý lệ phí ĐK cư trú, phí cấp CMTND tỉnh Quảng Ngãi

Văn bản liên quan

Văn bản mới