logo

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, quản lý phí cấp giấy phép cho NLĐ nước ngoài tại An Giang

Văn bản liên quan

Văn bản mới