logo

Quyết định 79/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố TP.Huế

Văn bản liên quan

Văn bản mới