logo

Thông báo 344/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thuế GTGT với thức ăn chăn nuôi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 344/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Nên
  Ngày ban hành: 26/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 344/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ
  VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI.
   
   
  Ngày 19 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp. Sau khi nghe Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến của các cơ quan và ý kiến các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
  1. Để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định. Đồng thời bổ sung quy định: Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.
  2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương có biện pháp quản lý giá mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và nhập khẩu theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ trên đây đúng mục đích và đến với hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
  3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ liên quan ban hành quy định về tiêu chuẩn chất lượng các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, có biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.
  4. Về thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y..., giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 -2020.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
  - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.29
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Nên

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 344/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thuế GTGT với thức ăn chăn nuôi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 344/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 26/08/2014
  Hiệu lực: 26/08/2014
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Nên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới