logo

Thông tư 01/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Văn bản liên quan

Văn bản mới