logo

Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài khi xuất cảnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới