logo

Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu

Văn bản liên quan

Văn bản mới