logo

Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Văn bản liên quan

Văn bản mới