logo

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật Phí và lệ phí

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Văn bản liên quan

Văn bản mới