logo

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 25/03/2013 Hiệu lực: 01/04/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 17/06/2011 Hiệu lực: 01/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới