logo

Quyết định 7756/QĐ-BCT Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng "sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu" năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7756/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
  Ngày ban hành: 29/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------
  Số: 7756/QĐ-BCT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014
  --------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
   
   
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020;
  Căn cứ Kế hoạch số 472/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014;
  Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Bộ Công Thương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Kế hoạch số 472/KH-MTTW- BCĐTWCVĐ;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng biên tập Báo Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ban TĐKT Trung ương;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Website MOIT;
  - Lưu: VT, TĐKT, TTTN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hồ Thị Kim Thoa

   
   
  ĐỀ ÁN
  CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM,
   DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014
  (Kèm theo Quyết định số 7756/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
   
  I. Tên Giải thưởng
  “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014.
  II. Mục đích, ý nghĩa
  1. Nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên kịp thời các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn từ năm 2009-2014; Đây sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhằm nâng cao vị thế các doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  2. Vinh danh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trong nước đạt thành tích cao trong việc tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động bình ổn giá, đưa hàng về nông thôn tiếp tục nỗ lực góp phần xóa dần khoảng cách giữa các vùng, miền, xóa đói, giảm nghèo và tôn vinh sản phẩm, thương hiệu Việt;
  3. Từng bước thay đổi tâm lý, tập quán tiêu dùng và định hướng người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm nội địa chất lượng cao;
  4. Tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ và lưu thông phân phối tại thị trường trong nước.
  III. Kế hoạch, thời gian tổ chức
  1. Quý II, III/2014: Xây dựng Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt.
  2. Quý III/2014: Công bố thể lệ, tiêu chí của Giải thưởng đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề.
  3. Quý IV/2014: Tiếp nhận Hồ sơ, thẩm định, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các doanh nghiệp được tôn vinh và trao giải trên các phương tiện thông tin và tổ chức Lễ trao giải.
  IV. Phạm vi tổ chức, hình thức, tên danh hiệu và số lượng giải thưởng
  1. Phạm vi tổ chức
  Giải thưởng được tổ chức dành cho doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, là các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các đơn vị sử dụng hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong nước mang thương hiệu Việt, hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các lĩnh vực sau:
  1.1. Hàng điện tử và điện dân dụng;
  1.2. Hàng gia dụng;
  1.3. Dệt may; Da giày;
  1.4. Thực phẩm chế biến;
  1.5. Đồ uống;
  1.6. Hóa mỹ phẩm;
  1.7. Dược phẩm; Thiết bị và dịch vụ y tế;
  1.8. Vật liệu xây dựng;
  1.9. Nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước;
  1.10. Hóa chất, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp;
  1.11. Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ;
  1.12. Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng;
  1.13. Sản phẩm khoa học công nghệ;
  1.14. Thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập.
  1.15. Sản phẩm du lịch;
  1.16. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.
  2. Hình thức tổ chức
  2.1. Lễ tôn vinh và trao giải “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV1 vào tháng 12/2014). Chương trình có sự tham dự đông đủ của các doanh nghiệp đạt giải cùng khách mời, gồm: Lãnh đạo UBTWMTTQVN, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đại diện Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương và địa phương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề, tổ chức kinh tế và các cơ quan truyền thông.
  2.2. Xuất bản ấn phẩm sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014: Phát hành tháng 12/2014, sách được phát miễn phí cho doanh nghiệp; các Sở Công Thương, tổ chức cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, một số Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề.
  3. Tên danh hiệu và số lượng giải thưởng
  3.1. Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt Xuất sắc;
  3.2. Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa cao;
  3.3. 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt Tiêu biểu.
  V. Thành phần của Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng
  1. Ban Tổ chức
  Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ Thi đua-Khen thưởng có từ 9 đến 11 thành viên. Thành viên Ban Tổ chức gồm:
  1.1. Trưởng Ban Tổ chức Lãnh đạo Bộ Công Thương;
  1.2. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Công Thương;
  1.3. Các Ủy viên Ban Tổ chức: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Xúc tiến thương mại.
  2. Hội đồng Xét tặng giải thưởng
  Hội đồng Xét tặng giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ Thi đua - Khen thưởng có từ 11 đến 19 thành viên. Thành viên Hội đồng Xét tặng giải thưởng gồm:
  2.1. Chủ tịch Hội đồng Xét tặng giải thưởng là Tổng Biên tập Báo Công Thương;
  2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng Xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước;
  2.3. Các Ủy viên Hội đồng Xét tặng giải thưởng: Đại diện Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh, Văn phòng Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông các Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề liên quan (Hiệp hội Các nhà Bán lẻ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng, du lịch...).
  3. Ban Thư ký chương trình (Ban Thư ký)
  Ban Thư ký do Tổng Biên tập Báo Công Thương quyết định thành lập có trách nhiệm giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình Lễ tôn vinh và trao giải.
  VI. Yêu cầu và nội dung tổ chức
  1. Ban Thư ký giới thiệu về chương trình tôn vinh và trao giải thưởng, thông báo thể lệ, tiêu chí và quy trình bình chọn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề.
  2. Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ ngành nghề hoặc trực tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng đến Ban Thư ký;
  3. Ban Thư ký tiếp nhận Hồ sơ doanh nghiệp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề và trực tiếp từ các doanh nghiệp.
  4. Ban Thư ký bước đầu tiến hành đánh giá, phân loại và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia, thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng, người tiêu dùng... báo cáo kết quả với Hội đồng Xét tặng giải thưởng.
  5. Hội đồng Xét tặng giải thưởng tiến hành họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt giải trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.
  6. Công bố danh sách doanh nghiệp đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn), Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử (www.baocongthuong.com.vn) và trang website của Ban Tổ chức.
  7. Họp báo thông báo chương trình tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng với một số cơ quan truyền thông báo chí.
  8. Tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014; Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 tại Hà Nội.
  VII. Phương án tài chính
  1. Nguồn kinh phí tổ chức:
  1.1. Từ nguồn ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bộ Công Thương;
  1.2. Thu từ các Nhà tài trợ, hỗ trợ Giải thưởng (tự nguyện) thông qua các hình thức quảng cáo trên Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử, quảng cáo trên sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014;
  1.3. Không thu từ những doanh nghiệp tham gia Giải thưởng dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình trước, trong và sau khi trao Giải thưởng.
  2. Dự toán kinh phí thực hiện chương trình:
  Đơn vị: đồng

  TT
  Diễn giải
  Đơn vị
  Số lượng
  Đơn giá (nghìn đồng)
  Thành tiền (nghìn đồng)
  I
  Kinh phí tổ chức Lễ trao giải
   
   
   
  1.200.000
  1
  Ý tưởng xây dựng kịch bản, phương án sân khấu, thiết kế mỹ thuật sân khấu
  Trọn gói
  1
  18.000
  18.000
  2
  Đạo diễn sân khấu (toàn bộ sân khấu + truyền hình)
  Trọn gói
  1
  15.000
  15.000
  3
  MC chương trình (1 nam + 1 nữ)
  Người
  2
  8.000
  16.000
  4
  Thuê Nhà hát lớn hoặc Trung tâm hội nghị Quốc tế (bao gồm thuê cho chương trình trao giải chính, các hoạt động phụ trợ và một số dịch vụ đi kèm)
  Trọn gói
  1
  70.000
  70.000
  5
  Thuê thời gian dàn dựng, set up, trang trí toàn bộ hạng mục trong và ngoài nơi tổ chức sự kiện.
  Trọn gói
  1
  20.000
  20.000
  6
  Trang thiết bị, vật liệu và công dàn dựng sân khấu theo thiết kế
  Trọn gói
  1
  100.000
  100.000
   
  - Sân khấu chính khung thép gỗ MDF, trang trí theo thiết kế, bục tam cấp
  Bộ
  1
  35.000
  35.000
  - Màn sao điện + hệ thống điện trang trí
  Bộ
  1
  15.000
  15.000
  - Cụm cánh gà, trang trí 2 bên sân khấu (khung thép, căng lụa, họa tiết chạy đèn Led)
  Bộ
  1
  18.000
  18.000
  - Bộ chữ ghi tên sự kiện (chữ xốp phủ nhũ vàng), logo đơn vị tổ chức (Fomect xốp dán decal theo thiết kế trên khung thép)
  Bộ
  1
  12.500
  12.500
  Chi phí nhân công sản xuất và dàn dựng (10 người x 6,5 ngày)
  Công
  65
  300
  19.500
  7
  Thuê máy chiếu lớn, màn chiếu 10000, người điều khiển...
  Trọn gói
  1
  12.000
  12.000
  8
  Thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều khiển (đảm bảo phục vụ truyền hình trực tiếp), đèn Skyline, hệ thống đèn chiếu cửa.
  Trọn gói
  1
  45.000
  45.000
  9
  Hoa dây trang trí trước sân khấu “Lễ trao giải...”
  Trọn gói
  1
  3.500
  3.500
  10
  Tổng duyệt chương trình (tổng duyệt toàn bộ, bấm giờ khớp chương trình, lễ tân, trao cúp,... một buổi sáng)
  Trọn gói
  1
  25.000
  25.000
  11
  Khí cầu + bandroll thà
  Quả
  02
  3.500
  7.000
  12
  Phướn treo xung quanh khu vực tổ chức sự kiện
  chiếc
  50
  150
  7.500
  13
  Standee khu vực diễn ra sự kiện
  chiếc
  20
  300
  6.000
  14
  Backrop lễ tân sảnh
  chiếc
  1
  5.000
  5.000
  15
  Backrop in danh sách các đơn vị đoạt giải
  chiếc
  1
  5.000
  5.000
  16
  Pano sảnh chờ cầu thang
  chiếc
  1
  4.000
  4.000
  17
  Pano trưng bày ảnh một số sản phẩm tiêu biểu
  chiếc
  1
  8.000
  8.000
  18
  Pano lớn ngoài mặt tiền khu vực Lễ trao giải
  chiếc
  2
  5.500
  11.000
  19
  Băng rôn treo đường phố
  chiếc
  10
  1.200
  12.000
  20
  Kịch bản, quay, dựng phim về hoạt động của giải (phỏng vấn Lãnh đạo Bộ, họp báo, phóng sự về các DN đoạt giải ở Bắc- Trung-Nam...), biên tập dựng và lồng tiếng phim tư liệu
  Trọn gói
  1
  80.000
  80.000
   
  - Kịch bản, nội dung lời bình, phỏng vấn
  - Ekip quay phim (đạo diễn, quay phim, phụ quay)
   
  1
  1
  10.000
  30.000
  10.000
  30.000
  - Thiết bị (máy quay KTS, đèn, băng số), phương tiện vận chuyển.
   
  1
  15.000
  15.000
  - Biên tập, dựng hậu kỳ, lồng tiếng, làm kỹ xảo, ghép nhạc, in đĩa DVD
   
  1
  25.000
  25.000
  21
  Dựng hình 3D Cup trình chiếu trên màn hình lớn theo kịch bản
  Trọn gói
  1
  12.000
  12.000
  22
  PG đón tiếp và phục vụ chương trình
  người
  10
  700
  7.000
  23
  Cúp trao cho các doanh nghiệp đoạt giải và Kỷ niệm chương
  chiếc
  130
  800
  104.000
  24
  In giấy mời
  chiếc
  500
  12
  6.000
  25
  Hoa cài đại biểu (hoa + phướn cài)
  chiếc
  500
  16
  8.000
  26
  Hoa bàn lễ tân + bàn VIP
  bát
  10
  200
  2.000
  27
  Hoa bục phát biểu
  Bộ
  1
  1.000
  1.000
  28
  In túi tài liệu, quà tặng đại biểu
  Chiếc
  500
  30
  15.000
  29
  Chụp ảnh toàn bộ sự kiện, in sao đĩa DVD toàn bộ chương trình + album ảnh
  Trọn gói
  1
  6.000
  6.000
  30
  In kẹp hồ sơ giải thưởng (Forder)
  chiếc
  1.500
  6
  9.000
  31
  Nước uống, khăn phục vụ
  Trọn gói
   
   
  4.000
  32
  Thẻ ban tổ chức
  chiếc
  100
  10
  1.000
  33
  Phí treo băng rôn các tuyến phố (công + Lệ phí xin phép)
  Trọn gói
  1
  3.000
  3.000
  34
  Phí trông xe tại địa điểm tổ chức
  Trọn gói
  1
  6.000
  6.000
  35
  Ca, múa, nhạc và giấy phép biểu diễn nghệ thuật (ca sĩ, nhóm múa, biên đạo múa, giấy phép biểu diễn...)
  Trọn gói
   
   
  46.000
  36
  Truyền thông sự kiện họp báo và truyền hình trực tiếp Lễ trao giải, phí treo Logo, đưa tin về sự kiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác trước và sau sự kiện...)
  Trọn gói
  1
  500.000
  500.000
   
  - Thông tin họp báo công bố doanh nghiệp đoạt giải trên VTV
  Trọn gói
  1
  30.000
  30.000
  - Thiết bị xe màu, máy quay và thiết bị chuyên dùng, đường cáp quang, kỹ thuật đài...
  Trọn gói
  1
  90.000
  90.000
  Nhân công: đạo diễn, quay phim, kỹ thuật... thực hiện truyền hình trực tiếp
  Người
  35
  1.000
  35.000
  Truyền thông, đưa tin về sự kiện trên VTV (spot 30 ” khung giờ 18h45 - 19h)
  Lần
  3
  65.000
  195.000
  - Truyền thông, đưa tin về sự kiện trên các báo, đài khác (5 báo x 3 lần/báo)
  Lần
  15
  10.000
  150.000
  II
  Kinh phí xét duyệt, thẩm định các doanh nghiệp tham dự giải
   
   
   
  300.000
  37
  Bưu phí phát chuyển nhanh (gửi hồ sơ, thông báo kết quả...)
  Lượt
  1.500
  20
  30.000
  38
  Văn phòng phẩm
  Trọn gói
  1
  22.000
  22.000
  39
  Công tác phí
   
   
   
  153.000
   
  - Phụ cấp (5 người x 20 ngày/người)
  Ngày
  100
  100
  10.000
   
  - Nghỉ trọ (3 phòng/ngày x 20 ngày)
  Phòng
  60
  350
  21.000
   
  - Xăng xe, thuê xe
  Km
  10.000
  5
  50.000
   
  - Vé máy bay (3 người/lượt x 4 lượt)
  Người
  12
  6.000
  72.000
  40
  Công thẩm định tại doanh nghiệp (6 người x 100.000 đ/người)
  Doanh nghiệp
  100
  600
  60.000
  41
  Hội đồng thẩm định cơ sở
  Người
  20
  1.000
  20.000
  42
  Hội đồng thẩm định cấp Bộ
  Người
  15
  1.000
  15.000
  III
  Kinh phí xuất bản sách “Trang vàng các sản phẩm hàng Việt tiêu biểu 2014”
   
   
   
  600.000
  43
  Nhuận bút
  Trang
  320
  300
  96.000
  44
  Biên tập
  Trang
  320
  200
  64.000
  45
  Duyệt, chịu trách nhiệm nội dung
  Trang
  320
  200
  64.000
  46
  Sửa lỗi
  Trang
  320
  150
  48.000
  47
  Thiết kế, dàn trang
  Trang
  320
  200
  64.000
  48
  In ấn, chế bản
  Cuốn
  1.000
  250
  250.000
  49
  Văn phòng phẩm
  Phân bổ
  1
  3.000
  3.000
  50
  Phí vận chuyển, bưu phí gửi sách
  Trọn gói
  1
  8.000
  8.000
  51
  Giấy phép xuất bản
  Trọn gói
   
   
  3.000

  Tổng cộng: 2.100.000.000 đ (Hai tỷ, một trăm triệu đồng)
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 7756/QĐ-BCT Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng "sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu" năm 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 7756/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 29/08/2014
  Hiệu lực: 29/08/2014
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới