logo

Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 94/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
  Ngày ban hành: 13/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  --------------

  Số: 94/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

  ---------------

   

  Ngày 06 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã chủ trì Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo 1899. Sau khi nghe Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo 1899 báo cáo, ý kiến của các thành viên Ủy ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 kết luận:

  I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019

  1. Biểu dương, đánh giá cao Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo 1899 (Tổng cục Hải quan) đã tổng hợp, chuẩn bị báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của năm 2019 và Bộ Công Thương đã có báo cáo tình hình phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

  2. Trong năm 2019, nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại rất nặng nề, nhiều việc phát sinh mới so với năm 2018. Cơ quan thường trực đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tập trung triển khai các nội dung nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo 1899.

  a) Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN:

  - Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 188 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng trên 35 ngàn doanh nghiệp. Trong năm 2019, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Xây dựng mới và hoàn thành công tác kết nối 15 thủ tục, đang kết nối và kiểm thử 22 thủ tục, dự kiến đến hết Quý 1/2020 sẽ hoàn thành việc triển khai các thủ tục hành chính của năm 2019.

  - Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 08 nước ASEAN gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar và Lào. Tính đến ngày 31/01/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là: 165.061 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 201.652 C/O. Trong quý I năm 2020, Việt Nam dự kiến sẽ kết nối chính thức thêm Philippin và chuẩn bị để kết nối thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN (dự kiến quý I/2020) và chứng nhận kiểm dịch thực vật (dự kiến tháng 04/2020).

  b) Về công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành:

  Trong năm 2019, việc thực hiện công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực, các Bộ, ngành đã từng bước loại bỏ những quy định chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành; ban hành Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành...) thông qua việc sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

  Tính đến 31 tháng 01 năm 2020, các Bộ, ngành đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung 18/29 văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành công bố 29/53 danh mục hàng hóa có mã HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cho 18/22 nhóm hàng cần ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn. Một số Bộ như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đã ủy quyền/chỉ định nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định/ủy quyền thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành.

  c) Tồn tại, hạn chế:

  - Số lượng thủ tục hành chính mới triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019 còn chậm, mới triển khai thêm mới được 15 thủ tục hành chính, còn lại 36 thủ tục hành chính khác đang trong quá trình triển khai và dự kiến đến hết Quý I/2020 mới có thể hoàn thành kế hoạch năm 2019.

  - Việc triển khai các nhiệm vụ sửa đổi các văn bản pháp luật, ban hành Danh mục HS, công bố quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ ngành còn chưa hoàn thành theo chỉ đạo và thời hạn do Chính phủ đề ra. Một số văn bản mới được ban hành theo chỉ đạo cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành của Chính phủ còn tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc, hoặc chưa phù hợp với quy định của văn bản.

  Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả chủ quan và khách quan, như: Một số Bộ, ngành còn thiếu quyết liệt và khẩn trương trong triển khai các nhiệm vụ; việc phối hợp rà soát, chuẩn hóa các Danh mục chuyên ngành còn tồn tại nhiều hạn chế. Nhiều Bộ ngành chậm ban hành các thông tư hướng dẫn hoặc ban hành thông tư không đúng chỉ đạo của Chính phủ gây khó khăn cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

  Bên cạnh đó, có nguyên nhân khách quan là cơ chế và thực hiện thủ tục phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại còn chậm; số lượng thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia lớn nên các Bộ, ngành cần tập trung để rà soát, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định nên nguồn lực bị phân tán, chưa tập trung đầy đủ cho triển khai các thủ tục mới.

  II. Nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại năm 2020

  Nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, các hoạt động tạo thuận lợi thương mại trong năm 2020 rất nặng nề. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các Bộ, ngành tập trung triển khai các nội dung sau:

  1. Bộ Tài chính

  - Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung và xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để xây dựng căn cứ pháp lý cho triển khai Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan và Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành.

  - Hoàn chỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và báo cáo về phát triển logistic năm 2019 của Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 1899, Văn phòng Trung ương đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan.

  2. Các Bộ, ngành

  - Tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát quy trình thủ tục, chỉ tiêu thông tin, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và các giải pháp liên quan khác nhằm đảm bảo hoàn thành tiếp 36 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019, đồng thời hoàn thành các thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2020.

  - Xây dựng kế hoạch của Bộ, ngành mình để tổ chức triển khai Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ để bảo đảm Nghị định được thực hiện thống nhất ngay từ khi có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2020 và gửi về Cơ quan thường trực để theo dõi, báo cáo theo đúng quy chế của Ủy ban chỉ đạo 1899.

  - Các Bộ, ngành bên cạnh việc tham gia ý kiến về nội dung Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, cần cho ý kiến sâu, chỉ rõ về hình thức, cấp độ, hiệu lực của văn bản trên nguyên tắc không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản có liên quan và đảm bảo tính hiệu lực, khả thi khi đi vào thực hiện.

  - Các Bộ, ngành khi xây dựng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ gắn với điều chỉnh hệ thống công nghệ thông tin cần kịp thời thông báo và phối hợp với Cơ quan thường, trực để đảm báo khớp nối giữa tiến độ xây dựng văn bản với tiến độ điều chỉnh hệ thống phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEẠN.

  - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến kiểm tra nhà nước về hải quan, các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) để các văn bản có tính khả thi và đi vào cuộc sống, tránh tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Nghiên cứu triển khai Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai các cam kết của Hiệp định thông qua công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

  - Nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch viêm đường hô hấp do virus corona mới gây ra trên phạm vi toàn cầu đến giao lưu hàng hóa qua biên giới cũng như đến sản xuất trong nước. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ cộng đồng.

  - Chủ động nghiên cứu và phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp về nghiệp vụ, kỹ thuật trong việc trao đổi thông tin chứng từ điện tử với các đối tác thương mại của Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Tài chính đối với đề xuất kết nối trao đổi thông tin chứng nhận kiểm dịch điện tử với Niu-di-lân.

  3. Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí đủ nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc, rút ngắn thời gian thẩm định đối với hồ sơ đề xuất cấp độ an ninh thông tin.

  4. Bộ Công an khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để khai kết nối Hệ thống chuyên ngành của Bộ Công an với cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  5. Bộ Công thương - đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều phối và phát triển logistic quốc gia chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thúc đẩy logistics và trình Ủy ban 1899 xem xét, phê duyệt; Công bố báo cáo phát triển dịch vụ logistic năm 2020.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - TTg, các Phó TTgCP;

  - Các Bộ: TC, CT, CA, GTVT, KHĐT, KH&CN, NG, NN&PTNT, QP, TN&MT, TT&TT, TP, VHTT&DL, XD, Y tế, NV;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  - Tổng cục Hải quan;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, TKBT, KGVX, PL, QHQT, CN, NN, ĐMDN;

  - Lưu: VT, KTTH (3b).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

  Mai Thị Thu Vân

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 94/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 13/03/2020
  Hiệu lực: 13/03/2020
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Thị Thu Vân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới