logo

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật Thương mại

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 1007/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
  Ban hành: 21/02/2020 Hiệu lực: 21/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thương mại

Văn bản liên quan

Văn bản mới