logo
Thứ Sáu, 09/08/2019

4 loại quà tặng phải tính thuế thu nhập cá nhân

Trong cuộc sống, mỗi món quà sẽ có một giá trị khác nhau. Có những món quà thuần túy mang ý nghĩa tinh thần nhưng cũng có những món quà làm phát sinh thu nhập cho người được nhận, thậm chí phải tính thuế.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ quà tặng là một trong những khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, không phải bất cứ món quà nào cũng phải chịu thuế mà chỉ có 04 loại quà tặng dưới đây:

- Quà tặng là chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần.

- Quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bao gồm vốn trong công ty TNHH, hợp tác xã, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, các hiệp hội, quỹ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, cơ sở kinh doanh của cá nhân hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

Quà tặng phải tính thuế TNCN

Quà tặng quà tặng phải tính thuế thu nhập cá nhân

- Quà tặng là bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế bất động sản dưới mọi hình thức.

Trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản (bao gồm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh/chị/em ruột với nhau.

- Quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, như ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Xem thêm:

Tiền thưởng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

“Lương tháng 13” chịu mức thuế thu nhập cá nhân nào?

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác