logo
Thứ Ba, 08/10/2019

6 chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2020

Trong khi bảo hiểm xã hội bù đắp thu nhập thì bảo hiểm y tế lại bảo vệ sức khỏe cho người tham gia. Chính vì vậy, bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến những chính sách này đều được rất nhiều người quan tâm.

Dưới đây là 06 chính sách sẽ thay đổi từ năm 2020:

1. Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Theo điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 01/01/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Loại thẻ này cho phép xác nhận người bệnh thông qua công nghệ sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) một cách nhanh chóng, chính xác.

Với sự ưu việt này, cả cơ sở khám, chữa bệnh cũng như người bệnh đều có thể dễ dàng trong việc theo dõi quá trình điều trị nhờ tính năng tích hợp, liên kết và lưu trữ thông tin.

Đồng thời, rút ngắn được thời gian làm thủ tục giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh so với các phương pháp thủ công đang áp dụng hiện nay.
 

2. Thay sổ bảo hiểm xã hội bằng thẻ bảo hiểm xã hội

Nội dung này được đề cập tại khoản 2 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào về lộ trình thực hiện việc chuyển đổi này cũng như trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ BHXH bằng phương thức giao dịch điện tử.
 

3. Tăng tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61% trở lên

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hiện nay (năm 2019), nam đủ 54 tuổi, nữ đủ 49 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Sang năm 2020, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, cùng với điều kiện bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên thì tuổi hưởng lương hưu của năm 2020 sẽ tăng so với năm 2019.

chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2020

6 chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2020
 

4. Thay đổi cách tính lương hưu hàng tháng của lao động nam

Cách tính lương hưu mới này được áp dụng cho cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cụ thể tại điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng.

Nếu lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì số năm đóng phải ít nhất là 18 năm (năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm).
 

5. Thay đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp 1 lần

Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ cách tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này như sau:

Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trong khi hiện nay, nếu tham gia từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 

6. Hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội

Nhằm hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, Điều 9 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có nội dung:

Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện bảo hiểm xã hội. Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Xem thêm:

Tổng quan về Bảo hiểm xã hội

Xác định mức hưởng bảo hiểm y tế 2019

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác