logo
Thứ Ba, 11/05/2021

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng BHXH không?

Trong  những trường hợp nhất định do không đủ khả năng mà phía doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi đó là vậy doanh nghiệp tạm dừng hoạt động thì có phải đóng BHXH không? Cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà công ty tôi phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Vậy cho tôi hỏi trong thời gian tạm dừng hoạt động này công ty tôi có phải đóng BHXH không? Tôi cảm ơn - Mỹ Linh (Mê Linh)

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng BHXH không?

Căn cứ Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

- Các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP cũng quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó quy định các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Tại Quyết định 447/QĐ-TTg, dịch COVID-19 được công bố là dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam trên quy mô toàn quốc. Như vậy, trường hợp công ty của bạn tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc không có khả năng đóng BHXH hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng BHXH không? (Ảnh minh họa)


Điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là gì?

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên thực tế, tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều được tạm dừng đóng BHXH khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động mà cần đảm bảo thêm các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Như vậy, khi doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do gặp khó khăn bởi dịch bệnh mà đáp ứng một trong hai điều kiện nêu trên thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Đối với quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn phải đóng như bình thường. Quỹ hưu trí, tử tuất sau đó vẫn phải đóng bù thời gian tạm ngừng đóng.

Tuy nhiên, cần lưu ý thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là không quá 12 tháng.

Trên đây là giải đáp về Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng BHXH không? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác