logo
Thứ Ba, 13/04/2021

Có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng không?

Hiện nay, theo quy định pháp luật khi lập hợp đồng mua bán đất, các bên phải thực hiện công chứng, chứng thực.Tuy nhiên, có không ít trường hợp một trong các bên không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vậy, khi hợp đồng mua bán đất đã công chứng có được hủy không?

Mục lục bài viết
  • Hợp đồng mua bán đất có bắt buộc phải công chứng không?
  • Có được hủy bỏ hợp đồng mua bán đã công chứng?
  • Trình tự, thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng thế nào?
Câu hỏi: Vừa rồi tôi có mua một mảnh đất của người bạn, sau khi thỏa thuân giá cả, chúng tôi đi đến thống nhất và có ký hợp đồng mua bán mảnh đất có công chứng vào ngày 02/04/2021. Tuy nhiên hiện nay do một số vấn đề về kinh tế gia đình, tôi không thể tiếp tục mua đất được nữa. Vậy cho tôi hỏi khi hợp đồng mua bán đất giữa tôi và bạn tôi đã được công chứng thì có được hủy bỏ không?Tôi phải làm thế nào?Tôi cảm ơn.- Hùng Mạnh (Bắc Ninh)

Hợp đồng mua bán đất là cách gọi phổ biến của người dân, theo pháp luật đất đai đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng mua bán đất có bắt buộc phải công chứng không?

Tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quy định này, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên phải lập hợp đồng và được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản

Khi hợp đồng mua bán phát sinh hiệu lực, các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng.

Có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng không? (Ảnh minh họa)


Có được hủy bỏ hợp đồng mua bán đã công chứng?

Tại khoản 1 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định:

“Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó”.

Theo đó, việc hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng này.Trong trường hợp của bạn, để xác định xem hợp đồng mua bán đất đã công chứng có được hủy bỏ hay không thì bạn và bạn của bạn cần có sự thỏa thuận, cam kết về việc hủy bỏ hợp đồng đã công chứng.

Khi đó, xảy ra 02 trường hợp sau:

- Bên bán đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán đã giao kết:

Nếu các bên thống nhất hủy bỏ giao dịch thì hai bên tiến hành công chứng việc hủy bỏ hợp đồng. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Cụ thể, theo khoản 2, khoản 3 Điều 51 Luật Công chứng thì việc công công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, nếu bạn không muốn mua đất nữa thì bạn và bên bán phải tới tổ chức hành nghề công chứng (nơi đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng) để hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đã ký.

- Bên bán không đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán:

Như đã nêu trên, sau khi hợp đồng phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm công chứng, các bên đều có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các quyền, nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, Điều 5 Luật Công chứng đã quy định:

“Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu”.

Do đó, bạn và bên bán có nghĩa vụ thi hành hợp đồng mua bán đất đã được công chứng, trong trường hợp bạn không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đó thì bên bán có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cũng theo quy định nêu trên, hợp đồng công chứng có thể bị tòa án tuyên bố là vô hiệu khi có đầy đủ các căn cứ quy định của pháp luật.


Trình tự, thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng thế nào?

Trường hợp các bên đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã được công chứng và có văn bản cam kết về việc hủy bỏ này thì thực hiện việc hủy bỏ như sau:

Bước 1:Bạn nộp hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đã công chứng đến văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng trước đó. Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng.

Hồ sơ phải nộp bao gồm:

 - Phiếu yêu cầu công chứng;

- Hợp đồng mua bán đất;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

- Bản sao Giấy chứng nhận;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng

Bước 2: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Bước 3: Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ theo hồ sơ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng.

Trên đây là giải đáp về Hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.                                                                                                                                                             

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác