logo
Thứ Ba, 04/05/2021

Hủy hợp đồng tặng cho đất đã công chứng được không?

Sau khi lập hợp đồng tặng cho đất đã được công chứng, bởi nhiều lý do mà bên tặng cho không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã thỏa thuận. Vậy, khi đó có được hủy hợp đồng tặng cho đất đã công chứng không?

Câu hỏi: Tháng 6/2020, tôi và bà Y có có lập thỏa thuận về việc tôi sẽ tặng cho bà Y một phần diện tích đất (thỏa thuận này không có điều kiện). Hợp đồng thỏa thuận về việc tặng cho này được đem đi công chứng tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, sau đó về tôi và bà Y có mâu thuẫn với nhau nên tôi không muốn tiếp tục thực hiện thỏa thuận tặng cho đất nữa. Đất này tôi chưa sang tên cho bà Y. Vậy tôi muốn hủy hợp đồng tặng cho này có được không? Mong được giải đáp về vấn đề này. Tôi cảm ơn! – Nguyễn Thảo (Hà Nam).

Hợp đồng tặng cho đất có bắt buộc phải công chứng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 về tặng cho bất động sản:

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 cũng quy định:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Như vậy, theo cũng quy định trên thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.

Hủy hợp đồng tặng cho đất đã công chứng được không? (Ảnh minh họa)

 

Hủy hợp đồng tặng cho đất đã công chứng được không?

Theo quy định tại Điều 503 Bộ luật Dân sự 2015 về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất và quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất và hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Điều 503. Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất

“Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai”.

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Như vậy, trong tình huống bạn nêu, việc bạn tặng cho bà Y đất mới chỉ hoàn thành về hình thức và thủ tục ký kết hợp đồng tặng cho có công chứng, chứng thực theo đúng quy định, nhưng do chưa thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu và chưa sang tên Sổ đỏ theo quy định nên việc tặng cho chưa có hiệu lực.

Tuy nhiên, do hợp đồng được công chứng tại Văn phòng công chứng, nên việc hủy hợp đồng tặng cho chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 về công chứng việc sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng giao dịch như sau:

- Việc hủy hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng giao dịch đó.

- Việc hủy hợp đồng công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do Công chứng viên tiến hành.

- Thủ tục hủy bỏ hợp đồng giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch.

Trường hợp này, nếu bạn đề nghị hủy hợp đồng tặng cho nhưng bà Y không đồng ý và vẫn muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì không thực việc hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng hợp đồng đó.

Trường hợp có tranh chấp, bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền đề nghị hủy bỏ hợp đồng tặng cho, Tòa án sẽ thụ lý và giải quyết tranh chấp theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tóm lại, đối với vấn đề của bạn mặc dù các bên chưa thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ, việc chuyển quyền sử dụng đất từ hợp đồng tặng cho chưa phát sinh hiệu lực nhưng bạn không thể yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho nếu không được bà Y đồng ý.

Trên đây là giải đáp về Hủy hợp đồng tặng cho đất đã công chứng được không? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác