logo
Thứ Hai, 17/05/2021

Người lao động đi cách ly được trả lương như thế nào?

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, có không ít công ty, doanh nghiệp phải cho người lao động của mình đi cách ly. Vậy, trong thời gian cách ly do dịch bệnh công ty sẽ trả lương cho người lao động như thế nào?

Mục lục bài viết
  • Người lao động đi cách ly có được trả lương ngừng việc không?
  • Công ty có được đơn phương chấm dứt HĐLĐ do ảnh hưởng dịch bệnh?
  • Người lao động bị cách ly vì Covid-19 được hưởng chế độ nào?
Câu hỏi: Công ty tôi ở Bắc Ninh đang phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số công nhân do tiếp xúc với các ca nhiễm trong thời gian nghỉ lễ (F1, F2) nên phải tiến hành cách ly. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này công ty tôi có phải trả lương cho người lao động không? Tôi cảm ơn! – Thu Hà (Bắc Ninh).

Người lao động đi cách ly có được trả lương ngừng việc không?

Căn cứ theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

- Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

- Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc...

Như vậy, việc trả lương ngừng việc cho người lao động sẽ được thực hiện như sau:

- Người lao động được trả đủ tiền lương nếu phải ngừng việc để đi cách ly tập trung là do lỗi của người sử dụng lao động. Nếu do lỗi của chính người lao động dẫn đến việc buộc đi cách ly tập trung thì người lao động sẽ không được nhận lương.

- Đối với trường hợp người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Theo đó, năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP:

- Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

- Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng.

- Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

- Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, trường hợp người lao động đi cách ly không do lỗi người lao động và lỗi công ty  người lao động được nhận lương ngừng việc với mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động đi cách đi có được trả lương ngừng việc

Người lao động đi cách ly được trả lương như thế nào? (Ảnh minh họa)


Công ty có được đơn phương chấm dứt HĐLĐ do ảnh hưởng dịch bệnh?

Thay vì cho nhân viên tạm thời nghỉ việc, nhiều công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn với người lao động. Lý do đưa ra là do dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc công ty gặp tổn thất nặng nề.

Theo điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc.

Do đó, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, trường hợp công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp kinh doanh, sản xuất thì có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn nhưng phải đảm bảo thời gian báo trước.

Nếu người lao động nghỉ làm vì cách ly mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí là gây thiệt hại thì người lao động cũng không phải bồi thường ( khoản 2 Điều 129 Bộ luật Lao động năm 2019).

 

Người lao động bị cách ly vì Covid-19 được hưởng chế độ nào?

Tại Công văn 422/BHXH-CSXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly.

Cụ thể:

- Về chế độ ốm đau đối với người lao động:

Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội nam 2014, người lao động sẽ được nghỉ chế độ ốm đau:

+ 30 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 40 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 60 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên mà làm việc trong điều kiện bình thường.

Với những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì được nghỉ thêm 10 ngày/năm.

- Về mức hưởng chế độ ốm đau:

Được tính theo tháng và bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nếu nghỉ theo ngày thì mức trợ cấp ốm đau một ngày bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày.

- Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện;

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú;

+ Trường hợp cách lý tại cơ sở: Giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế do cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp;

+ Trường hợp cách ly tại nhà: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú cấp.

Trên đây là giải đáp về Người lao động đi cách ly có được trả lương như thế nào? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác