logo
Thứ Sáu, 16/04/2021

Thu tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền thế nào?

Tiền sử dụng đất là vấn đề được người dân rất quan tâm khi làm thủ tục xin cấp Sổ đỏ. Mức thu tiền sử dụng đất được quy định trong mỗi trường hợp là khác nhau. Vậy, trường hợp người dân đủ điều kiện cấp Sổ đỏ đối với đất giao sai thẩm quyền thì nộp tiền sử dụn đất thế nào?

Câu hỏi: Tôi được UBND xã cấp đất ngày 11/5/1981 (có biên bản giao đất của xã). Nay tôi muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi được thông báo đất nhà mình thuộc trường hợp giao không đúng thẩm quyền.Vậy cho tôi hỏi đất của tôi có được cấp Sổ đỏ không và tôi phải nộp tiền sử dụng đất bao nhiêu?Tôi cảm ơn. – Hoàng Nguyễn (Đông Anh).

Xã giao đất năm 1981 có được cấp Sổ đỏ không?

Theo khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.”

Như vậy, UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Do đó, trường hợp UBND cấp xã giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thì được xem là giao đất không đúng thẩm quyền nên trường hợp đất của gia đình bạn được UBND xã giao trước kia cũng được xác định là giao đất trái thẩm quyền.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp đất giao không đúng thẩm quyển trước ngày 15/10/1993 sẽ được cấp Sổ đỏ khi:

- Sử dụng ổn định;

- Đất không có tranh chấp;

- Phù hợp với quy hoạch.

Theo đó, khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về diện tích đất để cấp Sổ đỏ:

- Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở 

- Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở.

- Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền thế nào? (Ảnh minh họa)

 

Tiền sử dụng đất đối với đất giao sai thẩm quyền bao nhiêu?

Do đất của bạn được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 nên căn cứ theo Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, xác định số tiền sử dụng đất mà bạn cần nộp khi cấp Sổ đỏ theo các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Sử dụng đất có nhà ở ổn định.

+ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

+ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thì phải nộp tiền sử dụng đất:

Bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp 2: Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có)

+ Diện tích đất còn lại không có nhà ở được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận.

+ Nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích.

Tóm lại, để xác định bạn có phải nộp tiền sử dụng đất hay mức nộp trong trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ đối với đất giao không đúng thẩm quyền thì cần căn cứ theo từng trường hợp cụ thể nêu trên. Bạn có thể dựa theo các căn cứ này để xác định cụ thể hơn.

Ngoài ra, khi cấp Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền còn phải nộp các khoản phí, lệ phí khác như:

- Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

- Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là khoản phí do HĐND cấp tỉnh quy định nên một số tỉnh, thành không phải nộp loại phí này khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu (theo điểm I khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC)

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành không giống nhau.

Trên đây là giải đáp về Nộp tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền thế nào? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác