logo
Thứ Tư, 24/04/2019

Các loại huy hiệu tuổi Đảng và mức thưởng theo quy định hiện hành

Đối với người Đảng viên, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những công lao, đóng góp của họ đối với tổ chức Đảng, là một vinh dự đáng tự hào. Hiện nay có các loại huy hiệu tuổi Đảng nào và mức thưởng kèm theo là gì?

Các loại huy hiệu tuổi Đảng

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 do Ban chấp hành Trung ương ban hành, Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Như vậy, có 12 loại Huy hiệu Đảng gồm Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng, 65 năm tuổi Đảng, 70 năm tuổi Đảng, 75 năm tuổi Đảng, 80 năm tuổi Đảng, 85 năm tuổi Đảng, 90 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2; 19-5; 2-9 và ngày 07-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

Có Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không?

Như quy định nêu trên, đối với số năm tuổi Đảng lẻ chỉ có Huy hiệu 45, 55, 65, 75 và 85 năm tuổi Đảng chứ hiện chưa có Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Các loại huy hiệu tuổi Đảng và mức thưởng theo quy định hiện hành

Các loại huy hiệu tuổi Đảng và mức thưởng kèm theo theo quy định hiện hành

 

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Hiện nay, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015. Từ ngày 1/7/2019, khi mức lương cơ sở được tăng lên 1,49 triệu đồng, mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng sẽ có nhiều thay đổi so với hiện hành

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Mức tiền thưởng hiện nay (4/2019) Mức tiền thưởng từ 1/7/2019
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở 2.085.000 2.235.000
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 2 lần mức tiền lương cơ sở 2.780.000 2.980.000
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 3 lần mức tiền lương cơ sở 4.170.000 4.470.000
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở 4.865.000 5.215.000
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 5 lần mức tiền lương cơ sở 6.950.000 7.450.000
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 6 lần mức tiền lương cơ sở 8.340.000 8.940.000
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 8 lần mức tiền lương cơ sở 11.120.000 11.920.000
Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 10 lần mức tiền lương cơ sở 13.900.000 14.900.000
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 15 lần mức tiền lương cơ sở 20.850.000 22.350.000

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác