logo
Thứ Bảy, 14/09/2019

Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà năm 2019

Việc xây nhà, cho thuê nhà đã trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến ở các thành phố hiện nay. Bên cạnh lợi nhuận thì các loại thuế phải nộp hay nộp với mức bao nhiêu cũng là điều mà nhiều người cho thuê quan tâm.

Dưới đây là tổng hợp các loại thuế, phí mà người cho thuê nhà phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Đối tượng: Cá nhân cho thuê nhà có tổng doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên.

Cách tính: Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác như tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà.

Thuế phải nộp khi cho thuê nhà

Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà
 

Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Đối tượng: Cá nhân cho thuê nhà có tổng doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên.

Cách tính: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu đã gồm thuế (nếu thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả theo từng kỳ và các khoản thu khác không bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận.

Nếu bên thuê nhà trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ thanh toán trên hợp đồng thuê.
 

Lệ phí môn bài

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Đối tượng: Mọi cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà.

Cách tính:

- Doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm;

- Doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

- Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 01 triệu đồng/năm.

Cá nhân mới đăng ký thuế thì nộp lệ phí môn bài cả năm; nếu được cấp đăng ký thuế trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Trường hợp không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí cho cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu năm hay 06 tháng cuối năm.

Xem thêm:

Nhà đang thế chấp có được cho thuê?

3 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi đi thuê nhà

Vanbanluat.com

 

Tin pháp luật khác