logo
Thứ Bảy, 06/03/2021

Cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021 theo Thông tư 02

Từ ngày 20/3/2021, mức lương, cách xếp lương đối với giáo viên tiểu học sẽ được điều chỉnh khác so với quy định hiện nay. Cụ thể, cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021 như sau:

Mục lục bài viết
  • Cách xếp lương giáo viên tiểu học từ ngày 20/3/2021
  • Công thức tính lương của giáo viên tiểu học mới nhất
  • Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021
Câu hỏi: Vanbanluat giải đáp giúp tôi cách tính lương giáo viên tiểu học theo Thông tư mới của Bộ Giáo dục. Xin cảm ơn - Lương Văn Khoa (Cao Bằng)

Trả lời:

Cách xếp lương giáo viên tiểu học từ ngày 20/3/2021

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1: Hệ số lương từ 2,34 - 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2: Hệ số lương từ 4,00 - 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1: Hệ số lương từ 4,40 - 6,78.

cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021

Cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021 (Ảnh cắt một phần bảng lương mới)
 

Công thức tính lương của giáo viên tiểu học mới nhất

Hiện nay, lương của giáo viên được tính theo công thức:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng - Mức đóng các loại bảo hiểm

Trong đó,

- Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP);

- Hệ số lương:

+ Giáo viên tiểu học hạng III: Từ 2,34 - 4,98;

+ Giáo viên tiểu học hạng II: Từ 4,00 - 6,38;

+ Giáo viên tiểu học hạng I: Từ 4,40 - 6,78.

- Các loại phụ cấp:

+ Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương cơ sở x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi (Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC).

Trong đó tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi đối với:

Giáo viên tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã: 35%

Giáo viên tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 50%.

+ Phụ cấp thâm niên (được hưởng đến 01/7/2022)

Giáo viên tiểu học có đủ 05 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1% (Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP).

+ Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Giáo viên tiểu học giảng dạy, công tác ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các xã đặc biệt khó khăn như: ở vùng đồng bào dân tộc, niềm núi, ven biển, hải đảo, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… thì sẽ được hưởng thêm phụ cấp công tác.

Gồm một số phụ cấp như: Phụ cấp thu hút; Phụ cấp công tác lâu năm…

- Mức đóng các loại bảo hiểm

Căn cứ các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Việc làm 2013, Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức đóng bảo hiểm của giáo viên như sau:

- Hưu trí - tử tuất: 8%;

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%;

- Bảo hiểm y tế: 1,5%

=> Tổng: 10,5%.
 

Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021

bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021

Ảnh cắt một phần bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021 mới
 

Có 4 trường hợp chuyển hạng đối với giáo viên tiểu học từ ngày 20/3/2021 như sau:

- Từ hạng IV cũ sang hạng III mới:

+ Hạng IV cũ: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

+ Hạng III mới: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

=> Thay đổi hệ số lương

- Từ hạng III cũ sang hạng III mới:

+ Hạng III cũ: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

+ Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

=> Thay đổi hệ số lương

- Từ hạng II cũ sang hạng II mới:

+ Hạng II cũ: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

+ Hạng II mới: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

=> Thay đổi hệ số lương

- Từ hạng II cũ chuyển sang hạng III mới

+ Hạng II cũ: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

+ Hạng III mới: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

=> Hệ số lương không thay đổi

Chi tiết xem tại bảng lương sau: 

Trên đây là những phân tích liên quan đến Cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Tin pháp luật khác