logo
Thứ Năm, 11/07/2019

Cán bộ, công chức mang thai, nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên chế?

Tinh giản biên chế đang là vấn đề “nóng” đối với các bộ, ban, ngành. Chủ trương lớn này đã được thực hiện từ lâu và vẫn đang diễn ra khá quyết liệt. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn đang được “đứng ngoài” vấn đề này.

Nhiều đối tượng có nguy cơ bị tinh giản biên chế

Hiện nay, các trường hợp có khả năng bị tinh giản biên chế được quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP. Theo đó, thông thường người bị tinh giản biên chế là các đối tượng sau:

- Dôi dư do sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn nên hạn chế năng lực hoàn thành công việc được giao;

- Không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp…

Xem thêm:

Đối tượng nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế?

Cán bộ, công chức mang thai, nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên chế?

Cán bộ, công chức mang thai, nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên chế?
 

Cán bộ, công chức mang thai, nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên chế?

Trường hợp cán bộ, công chức mang thai, nuôi con nhỏ nếu thuộc một số trường hợp nêu trên liệu có bị tinh giản biên chế là câu hỏi của không ít người. Nhất là khi người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ thì Bộ luật lao động cũng không cho phép người sử dụng lao động sa thải họ.

Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, có 3 trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế bao gồm:

- Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

- Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, dù có dôi dư do sắp xếp bộ máy, năng lực có hạn hay không hoàn thành nhiệm vụ đi nữa thì cán bộ, công chức, viên chức mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đều thuộc trường hợp chưa xét tinh giản biên chế. Quy định này cũng giống như trong Bộ luật lao động, mang tinh thần nhân đạo và nhằm bảo vệ tối đa bà mẹ, trẻ em.

Xem thêm:

Quyền lợi đối với người bị tinh giản biên chế

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác