logo
Thứ Sáu, 09/10/2020

Từ năm 2021, có mấy loại hợp đồng lao động?

Như thông tin đã đề cập, từ ngày 01/01/2021 sẽ áp dụng Bộ luật Lao động 2019 thay cho Bộ luật Lao động 2012. Vậy theo Bộ luật mới, có mấy loại hợp đồng lao động?

Từ năm 2021, chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động


Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định có 03 loại hợp đồng lao động, gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 quy định chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động, gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (không quá 36 tháng)

Như vậy, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã bị bãi bỏ. Ngoài ra, hợp đồng lao động xác định thời hạn cũng được điều chỉnh thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thành không quá 36 tháng. 

có mấy loại hợp đồng lao động

Từ năm 2021, có mấy loại hợp đồng lao động? (Ảnh minh họa)


Đặc điểm của từng loại hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn có các đặc điểm sau:

 

 

Hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Thời gian

Không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực.

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, người lao động và người sử dụng lao động đều phải báo trước:

- Ít nhất 30 ngày đổi với hợp đồng có thời hạn từ 12 đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, người lao động hoặc người sử dụng lao động đều phải báo trước ít nhất 45 ngày.

Chấm dứt hợp đồng

- Hết thời hạn hợp đồng, hai bên chấm dứt hợp đồng;

- Nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

+ Phải ký hợp đồng mới trong thời hạn 30 ngày;

+ Nếu không ký tiếp thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Không có thời hạn kết thúc hợp đồng.

 

 

Tái ký hợp đồng

- Chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn khi hai bên ký hợp đồng mới;

- Sau đó, nếu hợp đồng hết thời hạn mà người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký hợp đồng không xác định thời hạn

Trừ các trường hợp:

+ Hợp đồng đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
+ Hợp đồng đối với người lao động cao tuổi;
+ Hợp đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Giấy phép lao động;
+ Trường hợp phải gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng

Không quy định.

 

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác