logo
Thứ Tư, 16/06/2021

Công đoàn cơ sở không tham gia, có được tiến hành xử lý kỷ luật?

Khi vi phạm nội quy, người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật phải được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự mà pháp luật quy đinh. Vậy, trường hợp công đoàn cơ sở không tham, công ty có được tiến hành xử lý kỷ luật?

Câu hỏi: Vào ngày 27/3/2021, tôi có thực hiện hành vi vi phạm nội quy lao động. Ngày 10/4/2021, tôi bị công ty xử lý kỷ luật lao động với hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên, vào ngày xử lý kỷ luật lao động thì ban chấp hành công đoàn không tham dự. Vậy trong trường hợp này, công ty có xử lý kỷ luật lao động đúng theo quy định của pháp luật không và quyết định xử lý kỷ luật lao động có hợp pháp không ? Xin cảm ơn!

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm thế nào?

Khoản 1 Điều 122 BLLĐ 2019 quy định về nguyên tắc khi tiến hành xử lý kỷ luật với người lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

Việc xử lý kỷ luật đối với người chưa thành niên đã được BLLĐ 2019 điều chỉnh. Theo đó, thay vì phải có mặt cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khi xử lý kỷ luật thì người dưới 15 tuổi chỉ cần sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh đó, BLLĐ năm 2019 cũng quy định về việc không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

xử lý kỷ luật

Công đoàn cơ sở không tham gia, có được tiến hành xử lý kỷ luật? (Ảnh minh họa)


Công đoàn cơ sở không tham gia, có được tiến hành xử lý kỷ luật?

Như đã nêu ở trên, khi xử lý kỷ luật lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.

Đồng thời, tại điểm a, b khoản 2 Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định về thời hạn thông báo của công ty tới các thành phần tham dự xử lý kỷ luật, cụ thể:

-  Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp;

- Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Theo đó, trường hợp một trong số các thành phần tham dự không thể tham dự được thì sẽ thay đổi thời gian, địa điểm họp theo thỏa thuận của NLĐ và NSDLĐ hoặc theo quyết định của NSDLĐ.

Tuy nhiên, điểm c khoản 2 Điều 70 Nghị định này quy định thêm:

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Như vậy, theo các căn cứ trên, nếu Công đoàn cơ sở của bạn không được thông báo thì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với bạn vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục và quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với bạn là không hợp pháp.

Nếu Công đoàn cơ sở đã được thông báo nhưng xác nhận không tham dự hoặc xác nhận tham dự nhưng vắng mặt thì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với bạn không vi phạm pháp luật và Quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với bạn là hợp pháp.

Trên đây là giải đáp về Công đoàn cơ sở không tham gia, có được tiến hành xử lý kỷ luật? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Quy trình xử lý kỷ luật NLĐ trong doanh nghiệp tư nhân

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác