logo
Thứ Tư, 13/01/2021

Cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để đi nghĩa vụ công an?

Tham gia nghĩa vụ công an là không bắt buộc, công dân có mong muốn và đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ để xét tham gia nghĩa vụ. Vậy, đi nghĩa vụ công an cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Mục lục bài viết
  • Bao nhiêu tuổi được tham gia nghĩa vụ công an?
  • Đi nghĩa vụ công an cần những điều kiện gì?
  • Tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an được thực hiện thế nào?
  • Bấm lỗ tai, mũi có được đi nghĩa vụ công an không?

Bao nhiêu tuổi được tham gia nghĩa vụ công an?

Câu hỏi: Cháu nhà tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, tới đây gia đình định cho cháu đi học nghề. Hôm trước tôi thấy giấy gọi cháu đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên hàng xóm có nói có thể đi nghĩa vụ công an. Cho tôi hỏi, độ tuổi đi nghĩa vụ công an là bao nhiêu? - Hoàng Thanh (Yên Bái).

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP, đối tượng quyển chọn nghĩa vụ công an nhân dân quy định như sau:

Điều 4. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

1. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

Theo đó, độ tuổi gọi nhập ngũ căn cứ Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, độ tuổi tham gia nghĩa vụ công an là đủ 18 tuổi, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo đại học, cao đẳng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì đến 27 tuổi.

Với công dân nữ, cần thêm điều kiện có trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu của Công an nhân dân.


Đi nghĩa vụ công an cần những điều kiện gì?

Câu hỏi: Xin hỏi, để được đi nghĩa vụ công an cần những điều kiện gì? Em cảm ơn! - Lê Thành (Hà Tĩnh).

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 5 Nghị định 70/2019, công dân đi nghĩa vụ công an cần đáp ứng điều kiện sau đây:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

di nghia vu cong an can dieu kien gi

Đi nghĩa vụ công an cần điều kiện gì? Tuyển chọn thế nào? (Ảnh minh họa)


Tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an được thực hiện thế nào?

Câu hỏi: Tôi đang tìm hiểu cho con đi nghĩa vụ công an, xin hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào, nộp ở đâu và có thêm thủ tục gì khác không? - Hà Lương (luonghang…@gmail.com).

Trả lời:

Về hồ sơ tuyển chọn, trình tự tuyển chọn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 70/2019/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký tham gia

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chuẩn bị hồ sơ gồm có:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trình tự tuyển chọn

Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, công dân nộp tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Bước 2: Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể), báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện.

Bước 3: Gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khám sức khỏe

- Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

- Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện.

Sau đó, Công an cấp huyện báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bước 4: Gọi công dân nhập ngũ

Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Dưới đây là mẫu Tờ khai thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân (kèm theo Nghị định 70/2019), do mẫu tờ khai khá dài, bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống dưới đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Dán ảnh 4 x 6cm (1)

 

 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên khai sinh (2): ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày (3): …………….. tháng ……………. năm …………. Nam □ Nữ □

Nơi sinh (4): ……………………………………………………………………………………………………………

Quê quán (5): ………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc (6): …………………………Quốc tịch:………………… Tôn giáo (7): …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (8): ……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (9): ……………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp (10): …………………………………………………………………………………………………….

Trình độ giáo dục phổ thông (11): …………………………………………………………………………………..

 Trình độ chuyên môn cao nhất (12): ……………………………………………………………………………….

Ngoại ngữ (13): ……………………………………………………………………………………………………….

Tin học (14): …………………………………………………………………………………………………………...

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………………………………………….

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

Ngày chính thức: ……………………………………………………………………………………………………...

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân: ……………………………………………………………….

Ngày cấp:………………………………………….Nơi cấp:...............................................................…………..

Số điện thoại báo tin: …………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe (15):……………………………………….. Chiều cao:………………………... ………….

Cân nặng:……………………… Nhóm máu: ………………………………………………………………………

Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm: …………………………………………………………………………………

Gia đình chính sách (16): ……………………………………………………………………………………………


Bấm lỗ tai, mũi có được đi nghĩa vụ công an không?

Câu hỏi: Em vừa bấm khuyên mũi cách đây không lâu. Giờ gia đình muốn cho em đi nghĩa vụ công an. Cho em hỏi, trường hợp như vậy thì có được tham gia nghĩa vụ công an không? - Thịnh Bùi (buithinh…@gmail.com).

Trả lời:

Theo Điều 6 Thông tư 45/2019/TT-BCA, công dân tham gia nghĩa vụ công an cần đáp ứng điều kiện sau:

Điều 6. Chỉ số đặc biệt

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc biệt sau:

1. Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.

2. Màu và dạng tóc bình thường.

3. Không bị rối loạn sắc tố da.

4. Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da.

5. Không bấm lỗ ở tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức.

6. Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội.

7. Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

Như vậy, với trường hợp của bạn đọc, nếu bạn bấm khuyên mũi thì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Trên đây là giải đáp đi nghĩa vụ công an cần điều kiện gì? Nếu còn thắc mắc khác liên quan đến vấn đề nghĩa vụ công an, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

>> Nghĩa vụ công an có bắt buộc không? Thời gian đi bao lâu?

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác