logo
Thứ Tư, 03/03/2021

Từ 20/3, giáo viên nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp liên quan trực tiếp tới việc bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên. Theo loạt Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên nào phải có chứng chỉ này?

Giáo viên mầm non nào cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Câu hỏi: Tôi là giáo viên mầm non có bằng đại học, đang hưởng lương cao đẳng, học xong lớp thăng hạng có chứng chỉ hạng 2. Vậy giờ tôi có phải học hạng 3 không? - Nguyễn Mỹ Anh (Hà Nội)

Trả lời:

*** Trước ngày 20/3/2021:

Giáo viên mầm non có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm: Hạng II; Hạng III; Hạng IV theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV :

- Giáo viên mầm non hạng II yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây gọi là chứng chỉ) giáo viên mầm non hạng II.

- Giáo viên mầm non hạng III yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III.

- Giáo viên mầm non hạng IV không phải có chứng chỉ.

Theo đó, giáo viên phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.

giáo viên nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Giáo viên nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (Ảnh minh họa)
 

*** Từ ngày 20/3/2021:

Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mầm non không còn hạng IV thay vào đó giáo viên mầm non gồm: Hạng I; Hạng II; Hạng III:

- Giáo viên mầm non hạng I phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng I.

- Giáo viên mầm non hạng II phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II.

- Giáo viên mầm non hạng III phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III (giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Như vậy

- Từ 20/3/2021, giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng IV
(Mã số V.07.02.06)

Hạng III
(Mã số V.07.02.06)

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III (căn cứ khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III chỉ áp dụng đối với:

- Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

- Giáo viên mầm non hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III mới)

Hạng III
(Mã số V.07.02.05)

Hạng III
(Mã số V.07.02.26)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

Hạng II
(Mã số V.07.02.04)

Hạng II
(Mã số V.07.02.25)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II


Lưu ý: Giáo viên mầm non hạng II cũ không đủ điều kiện (không có chứng chỉ) để được bổ nhiệm vào hạng II mới thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.
 

Giáo viên tiểu học hạng nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Câu hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hạng 3, chưa hưởng lương đại học. Vậy theo thông tư mới mà Bộ GD-ĐT quy định, tôi có cần học hạng 3 nữa không? - Phùng Quốc Anh (Lạng Sơn)

*** Trước ngày 20/3/2021:

Giáo viên tiểu học có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm: Hạng II; Hạng III; Hạng IV theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV :

- Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây gọi là chứng chỉ) giáo viên tiểu học hạng II.

- Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III.

- Giáo viên tiểu học hạng IV không phải có chứng chỉ.

Theo đó, giáo viên phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.

*** Từ ngày 20/3/2021:

Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học không còn hạng IV thay vào đó giáo viên tiểu học gồm: Hạng I; Hạng II; Hạng III:

- Giáo viên tiểu học hạng I phải có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I.

+ Giáo viên tiểu học hạng II phải có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

+ Giáo viên tiểu học hạng III phải có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Như vậy

- Từ 20/3/2021, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng IV
(Mã số V.07.03.09)

Hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III (căn cứ khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III chỉ áp dụng đối với:

- Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

- Giáo viên tiểu học hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III mới)

Hạng III
(Mã số V.07.03.08)

Hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

Hạng II
(Mã số V.07.03.28)

Hạng II
(Mã số V.07.03.29)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II


Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Lưu ý: Giáo viên tiểu học hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.
 

Giáo viên THCS nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Câu hỏi: Tôi là giáo viên THCS hạng II, nhưng chưa có chứng chỉ hạng II. Vậy theo Thông tư 03 của Bộ GD-ĐT vừa ban hành, đến 20/3/2021, tôi sẽ phải đi học chứng chỉ hạng II đúng không ạ, nếu không đi học thì tôi được xếp vào giáo viên hạng mấy - Nguyễn Thị Thùy Dung (Hưng Yên)
Trả lời:

*** Trước ngày 20/3/2021:

Giáo viên trung học cơ sở (THCS) có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm: Hạng I; Hạng II; Hạng III theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV :

- Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

- Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

- Giáo viên THCS hạng III không yêu cầu chứng chỉ.

Theo đó, giáo viên THCS chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

*** Từ ngày 20/3/2021:

Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học không còn hạng IV thay vào đó giáo viên tiểu học gồm: Hạng I; Hạng II; Hạng III:

- Giáo viên THCS hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

- Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.­

- Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

Như vậy:

- Giáo viên THCS mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Những đối tượng khác:
 

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng III
(Mã số V.07.04.12)

Hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III (theo khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THCS hạng III chỉ áp dụng đối với Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021)

Hạng II
(Mã số V.07.04.11)

Hạng II
(Mã số V.07.04.31)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Hạng I
(Mã số V.07.04.10)

Hạng I
(Mã số V.07.04.30)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng I


Lưu ý:

Giáo viên THCS hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

Giáo viên THCS hạng I cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng I mới thì được bổ nhiệm vào hạng II mới.

Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.
 

Giáo viên THPT hạng nào cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Câu hỏi: Giáo viên THPT đang ở hạng 3 (trước đây) để được chuyển sang hạng 3 mới có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 không?
Trả lời:

*** Trước ngày 20/3/2021:

Giáo viên trung học phổ thông (THPT) gồm 03 hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng I; Hạng II; Hạng III theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV :

- Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

- Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

- Giáo viên THPT hạng III không yêu cầu có chứng chỉ.

Như vậy, giáo viên THPT chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Giáo viên THPT nào cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp? (Ảnh minh họa)
 

*** Từ ngày 20/3/2021

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

- Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

- Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

- Giáo viên THPT hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào giáo viên THPT hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Như vậy:

- Giáo viên THPT mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THPT hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III (theo khoản 5 Điều 9 Thông tư 04/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THPT hạng III chỉ áp dụng đối với Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021)

Hạng II
(Mã số: V.07.05.14)

Hạng II
(Mã số: V.07.05.14)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Hạng I
(Mã số: V.07.05.13)

Hạng I
(Mã số: V.07.05.13)

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng I

Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Trên đây là câu trả lời của câu hỏi Giáo viên nào phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Tin pháp luật khác