logo
Thứ Hai, 02/08/2021

Công ty không trả lương, khiếu nại ở đâu?

Trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, có không ít người lao động rơi vào tình cảnh bị chậm trả lương, nợ lương. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, sinh hoạt của họ. Vậy để bảo đảm quyền lợi của mình, người lao động gửi đơn khiếu nại công ty không trả lương thế nào?

Câu hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại công ty X với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty hiện nay không thực hiện thanh toán đầy đủ 03 tháng lương cho tôi từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021.Vậy tôi cần phải thực hiện khiếu nại như thế nào để có thể yêu cầu công ty trả lương? Xin cảm ơn! - Hà Vũ (Hòa Bình)

Bị công ty nợ lương, người lao động nên làm gì?

Thời điểm người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thường được thỏa thuận ghi trong trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định việc thỏa thuận thời điểm trả lương cho người lao động phải tuân theo một nguyên tắc do luật định.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, thời điểm người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động được quy định như sau:

- Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo giờ,ngày, tuần thì người lao động sẽ được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp một lần nhưng không được quá 15 ngày.

- Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng thì thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm nhất định có tính chu kỳ.

- Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán thì người lao động sẽ được trả lương theo thỏa thuận của hai bên.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng phải trả lương đúng kỳ hạn cho người lao động.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể chậm trả tiền lương cho người lao động trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn cho người lao động.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động đươc phép chậm thanh toán tiền lương cho người lao động không quá 30 ngày.

Như vậy, xét trong trường hợp của bạn, công ty đã chậm trả lương 03 tháng và có dấu hiệu cố tình không trả, bạn có thể áp dụng một số cách thức xử lý sau để đảm bảo quyền lợi của mình:

-Thực hiện việc thỏa thuận lại với người sử dụng lao động về vấn đề trả lương.

-Thực hiện quyền khiếu nại (Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

-Thực hiện quyền tố cáo (Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

-Tiến hành hòa giải thông qua Hòa giải viên lao động (Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật lao động 2019).

-Tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động (Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật lao động 2019).

-Yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp (Theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật lao động 2019).

-Tiến hành đình công (Theo quy định tại Điều 199 Bộ luật lao động 2019).

Gửi đơn khiếu nại công ty không trả lương thế nào? (Ảnh minh họa)


Thủ tục khiếu nại công ty không trả lương thế nào?

Căn cứ theo Điều 5 và Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, nếu công ty bạn vẫn không chịu trả lương thì bạn có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình như sau:

Thứ nhất, thực hiện khiếu nại lần đầu: Người lao động thực hiện việc gửi đơn khiếu lại lần đầu đến người sử dụng lao động.

- Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, nội dung đơn khiếu nại phải đầy đủ các thông tin:

+ Ngày, tháng, năm khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

+ nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ

Theo đó, mẫu đơn khiếu nại mới nhất theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

..., ngày... tháng ... năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:.......................................................................................... ;

Địa chỉ:................................................................................................................... (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.................................. , ngày cấp.............. , nơi cấp: .........................(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:........................................................... ;

Địa chỉ:................................................................................................................ (4);

Khiếu nại về việc:................................................................................................. (5);

Nội dung khiếu nại:............................................................................................. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên


- Thời hạn khiếu nại: Người lao động phải gửi đơn khiếu nại trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động bị khiếu nại.

Trường hợp người lao động không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì lý do ốm đau, thiên tại, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

(Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

- Người lao động cũng cần phải lưu ý những trường hợp sau đây sẽ không được thụ lý giải quyết khiếu nại (Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

+ Trường hợp quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Thời hiệu khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

+ Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

+ Khiếu nại đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật;

+ Khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án.

Thứ hai, thực hiện khiếu nại lần 02 đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (30 ngày kể từ ngày thụ lý hoặc 40 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp) không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì bạn có quyền khiếu nại lên Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 45 ngày (vụ việc phức tạp không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý;

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày (vụ việc phức tạp không quá 90 ngày), kể từ ngày thụ lý.

(Theo Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

Nếu khiếu nại lần 02 không được giải quyết đúng thời hạn hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì người lao động có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính (theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ-CP).

Trên đây là giải đáp về Công ty không trả lương, khiếu nại ở đâu? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Công ty được nợ lương nhân viên trong bao lâu?

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác