logo
Thứ Tư, 03/03/2021

Cần những giấy tờ gì để làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất?

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu… khi chết thì thân nhân được nhận một khoản tiền trợ cấp. Vậy, để nhận được chế độ tử tuất cần những giấy tờ gì và cách nhận thế nào?

Mục lục bài viết
  • Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm giấy tờ gì? Nộp hồ sơ ở đâu?
  • Làm thế nào để nhận được tiền chế độ tử tuất? Sau bao lâu được nhận?
  • Mẫu tờ khai hưởng chế độ tử tuất như thế nào?
Câu hỏi: Xin chào Vanbanluat, cho em hỏi để nhận tiền chế độ tử tuất cần những giấy tờ gì, thủ tục thực hiện thế nào? Sau bao lâu nộp hồ sơ thì được nhận tiền? Em cảm ơn! - Hoàng Nhi (nhihoangha…@gmail.com).

Trả lời:

Căn cứ Điều 67, Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… mà bị chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Theo đó, tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội, điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH, tùy từng trường hợp mà thân nhân chuẩn bị giấy tờ hưởng chế độ tử tuất khác nhau.


Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm giấy tờ gì? Nộp hồ sơ ở đâu?

Như phân tích ở trên, tùy từng trường hợp sẽ có giấy tờ hưởng chế độ tử tuất mà thân nhân cần chuẩn bị khác nhau, cụ thể:

Trường hợp thân nhân của người đang đóng bảo hiểm xã hội, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB).

- Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Trường hợp người lao động đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao.

+ Hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm khả năng lao động.

- Trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì có thêm biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp.

- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa với trường hợp thanh toán phí giám định y khoa.

- Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực.

Với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hồ sơ gồm có:

- Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB).

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (thay bằng bản sao nếu đã có biên bản này để hưởng các chính sách khác).

Hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81%), áp dụng với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm khả năng lao động.

- Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

ho so huong che do tu tuat

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất cần những giấy tờ gì? (Ảnh minh họa)


Làm thế nào để nhận được tiền chế độ tử tuất? Sau bao lâu được nhận?

Căn cứ Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội, Quyết định 166/QĐ-BHXH, thủ tục hưởng chế độ tử tuất thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tùy trường hợp như trên mà người lao động chuẩn bị hồ sơ nộp cho người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết: thân nhân nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động: người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng chết

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người thuộc trường hợp trên chết: thân nhân của họ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH giải quyết và chi trả

Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và chi trả chế độ cho thân nhân người lao động.

Theo đó, thân nhân người lao động có thể nhận tiền chế độ tử tuất theo những cách sau:

- Nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu điện.

- Thông qua tài khoản ngân hàng của thân nhân người lao động.


Mẫu tờ khai hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Theo quy định trên, thân nhân người lao động hưởng chế độ tử tuất cần chuẩn bị tờ khai của thân nhân theo mẫu 09-HSB. Dưới đây là mẫu tờ khai, để theo dõi chi tiết và hướng dẫn cách lập tờ khai, bạn đọc vui lòng tải xuống dưới đây.

Căn cứ mục 10 Quyết định 777/QĐ-BHXH, tờ khai của thân nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN

I. Họ và tên người khai (1): ...........................................; sinh ngày.... /...../........; Nam/Nữ...........; Quan hệ với người chết:........................

Số CMND/số căn cước công dân/hộ chiếu:............................................do .............................................................cấp ngày ....../..... /.........;

Nơi cư trú (Ghi chi tiết số nhà, phố, tổ, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố)...................................................................

Số điện thoại di động liên hệ: ..............................................................................................................................................

II. Họ và tên người chết: ........... ............................. mã số BHXH:.......................................... ; chết ngày ...... /........ /........

Nơi hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH (đối với người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng) hoặc đơn vị công tác (đối với người đang làm việc), nơi đóng BHXH (đối với người đang đóng BHXH tự nguyện, tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), nơi cư trú (đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH) trước khi chết: ..............................................................................................................

III. Danh sách thân nhân (Kê khai tất cả thân nhân theo thứ tự con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH khi còn sống có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp thân nhân đã chết thì ghi "đã chết” vào cột "địa chỉ nơi cư trú" và không phải kê khai cột "ngày tháng năm sinh" và 4 cột ngoài cùng bên phải)

Số TT

Họ và tên

(Trường hợp nhận trợ cấp tuất tháng qua tài khoản thẻ ATM thì ghi bổ sung trong ngoặc đơn ngay dưới họ tên: số tài khoản…, ngân hàng mở tài khoản…, chi nhánh mở tài khoản…)

Mối quan hệ với người chết (2)

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại

(Chi chi tiết số nhà, phố, tổ, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; ghi số điện thoại di động trong trường hợp nhận trợ cấp)

Mã số BHXH/số CMND/ số căn cước công dân/ hộ chiếu (3)

Mức thu nhập hàng tháng (4)

(5) Loại trợ cấp tuất được hưởng

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2..

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tử tuất chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì khai bổ sung:

Số TT

Họ, tên người hưởng trợ cấp

Họ, tên người đứng tên nhận trợ cấp (Trường hợp nhận trợ cấp tuất tháng qua tài khoản thẻ ATM thì ghi bổ sung trong ngoặc đơn ngay dưới họ tên: số tài khoản…, ngân hàng mở tài khoản…, chi nhánh mở tài khoản…)

Mối quan hệ của người đứng tên nhận trợ cấp với người hưởng trợ cấp

Mã số BHXH/số CMND/ số căn cước công dân/ hộ chiếu (3)
(Nếu người đứng tên nhận trợ cấp trùng với thân nhân đã khai ở bảng trên khì không phải khai cột này)

Địa chỉ nơi cư trú

(Ghi chi tiết số nhà, phố, tổ, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; Nếu người đứng tên nhận trợ cấp trùng với thân nhân đã khai ở bảng trên khì không phải khai cột này)

Số điện thoại di động

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Người nhận trợ cấp mai táng, các khoản trợ cấp tuất một lần

1. Họ và tên người nhận trợ cấp mai táng (8):

2. Họ và tên người được cử nhận các khoản trợ cấp tuất một lần (8):

V. Cam kết của người khai: Tôi cam kết Tôi là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật, nếu sai hoặc có khiếu kiện về sau tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ tử tuất cho gia đình tôi theo quy định./.

(9)….

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..
Chứng thực về chữ ký hoặc điểm chỉ của người khai (6)

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..
Người khai
(ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của các thân nhân về việc cử người đại diện kê khai, nhận trợ cấp một lần; về lựa chọn nhận trợ cấp tuất một lần (7)


 

 

Thân nhân
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Thân nhân
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Thân nhân
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ hưởng chế độ tử tuất. Nếu còn băn khoăn, độc giả vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24 giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Xem thêm:

Chế độ tử tuất 2021: Điều kiện hưởng và cách tính trợ cấp

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác