logo
Thứ Sáu, 26/02/2021

Khi tăng lương có cần làm lại hợp đồng lao động không?

Tăng lương là một trong những đòn bấy tăng tinh thần làm việc và hiệu quả công việc cho người lao động mà các doanh nghiệp đang thực hiện. Vậy tăng lương có cần làm lại hợp đồng lao động không?

Mục lục bài viết
  • Tăng lương có cần làm lại hợp đồng không?
  • Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương phổ biến hiện nay
  • Một số lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng tăng lương

Tăng lương có cần làm lại hợp đồng không?

Câu hỏi: Em được sếp yêu cầu nghiên cứu xem thời gian tới, công ty sẽ quyết định tăng lương cho một số nhân viên xuất sắc năm vừa qua thì phòng nhân sự cần làm lại hợp đồng không hay chỉ cần ký phụ lục hợp đồng là được ạ? Em cảm ơn. – Hồ Thị Hằng (Lâm Đồng).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019, nội dung hợp đồng lao động gồm:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Như vậy, tiền lương là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động. Nếu có bất cứ thay đổi nào liên quan đến tiền lương hay những nội dung khác của hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải thực hiện như sau căn cứ quy định tại Điều 33 BLLĐ 2019:

- Báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

- Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, trong trường hợp muốn tăng lương cho người lao động, tùy thuộc vào tình hình mà hai bên có thể lựa chọn ký phụ lục hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới.

* Đối với việc ký phụ lục hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 22 BLLĐ 2019 thì Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động

 Khi thay đổi nội dung điều khoản về tiền lương của người lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động thì doanh nghiệp cũng phải ghi rõ nội dung thay đổi (mức lương mới là bao nhiêu) và thời điểm áp dụng.

* Đối với việc ký hợp đồng lao động mới

Khi ký một hợp đồng lao động, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục chi tiết liên quan đến các vấn đề như về hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng, thẩm quyền của người ký kết hợp đồng... so với việc ký phụ lục hợp đồng tương đối đơn giản.

Như vậy, việc tăng lương cho người lao động không bắt buộc phải ký lại hợp đồng lao động mới. Việc ký hợp đồng mới hay chỉ ký phụ lục hợp đồng là tùy thuộc vào tình hình thực tế và quy định của doanh nghiệp.

tang luong co can lam lai hop dong

Tăng lương có cần làm lại hợp đồng không? (Ảnh minh họa)

 

Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương phổ biến hiện nay

Câu hỏi: Quý 4 này, một số nhân sự được tăng lương, sếp yêu cầu em làm phụ luc hợp đồng cho họ. Hiện nay, doanh nghiệp đang sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến nào ạ? – Phan Phương Hoa (Ninh Thuận).

Trả lời:

Vanbanluat giới thiệu cùng độc giả mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương đang được sử dụng phổ biến hiện nay
tai ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

…, ngày … tháng … năm…

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: …/PLHĐLĐ/…

Hôm nay, tại công ty ….., địa chỉ tại…..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động): Công ty …….

Đại diện: Ông/bà ……………..                  Chức vụ: ...

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: …

Điện thoại: ………….             Fax: ………..

Mã số thuế: …………………………

Số tài khoản: ……………………..

Tại Ngân hàng: …………………………

BÊN B (Người lao động):………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………              Giới tính: ……………

Quê quán: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND (CCCD): ………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp:…………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ/... ký ngày … tháng … năm … và nhu cầu sử dụng lao động. Hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh mức lương, phụ cấp của hợp đồng đã nêu tại khoản… Điều… của Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ/… ký ngày … tháng… năm … như sau:

- Mức lương mới là… đồng/ tháng

- Phụ cấp mới là… đồng/tháng

2. Thời gian thực hiện:

Những điều khoản thay đổi được ghi tại Điều 1 của Phụ lục hợp đồng này. Có hiệu lực kể từ ngày … tháng...năm...

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số …/HĐLĐ/… ký ngày … tháng … năm …, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

              ĐẠI DIỆN BÊN A

          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Một số lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng tăng lương

Câu hỏi: Khi công ty ký phụ lục hợp đồng tăng lương cho nhân viên cần lưu ý những điểm quan trọng nào để tránh xảy ra tranh chấp sau này cũng tránh vi phạm vào các quy định của Luật. – Bùi Văn Đức (Long An).

Trả lời:

Khi doanh nghiệp tiến hành ký phụ lục hợp đồng tăng lương cần lưu ý một số nội dung chính sau:

- Do phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng nên phụ lục hợp đồng cũng sẽ tuân theo quy định tương tự như hợp đồng về việc lập thành văn bản, công chứng, chức thực (nếu có)....

- Nội dung của phụ lục hợp đồng phải căn cứ vào hợp đồng lao động ban đầu nên nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng và không vi phạm các điều cấm của luật.

- Đối tượng tham gia ký phụ lục hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền. Đồng thời việc ký kết phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận.

Trên đây là nội dung lý giải cho việc khi tăng lương thì nên ký lại hợp đồng lao động mới hay ký phụ lục hợp đồng. Nếu còn băn khoăn, độc giả vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24 giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác