logo
Thứ Năm, 10/06/2021

Doanh nghiệp đổi tên có phải ký lại hợp đồng lao động?

Việc doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin diễn ra tương đối phổ biến. Vậy, trong trường hợp thay đổi tên, công ty có phải ký lại hợp đồng lao động với người lao động không? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp đổi tên có phải ký lại hợp đồng lao động?

Câu hỏi: Công ty tôi sắp tới đang có dự định sẽ đổi tên. Vậy cho tôi hỏi nếu đổi tên công ty thì có cần phải ký lại hợp đồng với người lao động để thay đổi thông tin không? Tôi cảm ơn - Thu Hà (Hà Nội)

Khi doanh nghiệp thay đổi thông tin như địa chỉ, trụ sở công ty, tên công ty,…phải thực hiện thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh trước đó của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã được sửa đổi tên doanh nghiệp.

Tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, theo đó trường hợp doanh nghiệp đổi tên không thuộc một trong số các trường hợp này.

Vì thế, việc thay đổi tên của doanh nghiệp hoàn toàn không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó. Do vậy, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm với hợp đồng được ký trước đây với tên doanh nghiệp cũ, trong đó bao gồm cả hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động.

Mặt khác, nếu các bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì hai bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao đông mới theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019.

ký lại hợp đồng

Doanh nghiệp đổi tên có phải ký lại hợp đồng lao động? (Ảnh minh họa)


Có phải ký lại hợp đồng lao động khi công ty cổ phần hóa?

Câu hỏi: Công ty tôi làm việc là công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vừa qua, công ty cổ phần hóa và yêu cầu toàn bộ người lao động ký kết lại hợp đồng. Vậy cho tôi hỏi công ty yêu cầu như thế có đúng quy định không? Nếu tôi không chấp nhận công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không? - Nguyễn Hùng (Bắc Giang)

Theo khoản 4 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần như sau:

“ 4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi”.

Đồng thời, khoản 1 Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng:

 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Căn cứ những quy định nêu trên, xét trong trường hợp của bạn, công ty chuyển đổi là công ty cổ phần hiện nay phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà công ty được chuyển đổi là công ty TNHH một thành viên Nhà nước đã ký với bạn. 

Mặt khác, khi công ty có đề xuất thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

Trường hợp hai bên thỏa thuận việc thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động, thì tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động, mà không hủy bỏ hợp đồng lao động đã ký kết với công ty TNHH một thành viên Nhà nước.

Hai bên cũng có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động cũ, giao kết hợp đồng lao động mới với nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Nếu công ty chuyển đổi là công ty cổ phần bắt người lao động hủy bỏ hợp đồng lao động đã ký với công ty TNHH một thành viên Nhà nước (quyền, nghĩa vụ hiện do công ty cổ phần kế thừa) để ký kết hợp đồng lao động mới là trái quy định.

Trường hợp bạn không đồng ý việc thay đổi, bổ sung hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã giao kết trước đây, thì công ty và bạn có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện đúng nội dung hợp đồng lao động đã giao kết. Nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết đối với bạn vì lý do không ký kết lại hợp đồng theo nội dung mới là trái pháp luật.

Trên đây là giải đáp về Doanh nghiệp đổi tên có phải ký lại hợp đồng lao động? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Có được chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác