logo
Thứ Tư, 25/11/2020

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu kiểm điểm dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá sau một năm rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

1. Đảng viên chính thức là gì?

Đảng viên dự bị được hiểu là những người đã có đầy đủ điều kiện và đã được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để trở thành Đảng viên chính thức, người vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị.

Đây được coi là quá trình để Đảng viên dự bị thử thách bản thân và thể hiện mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ban tu kiem diem của Dang vien du bi moi nhat

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất (Ảnh minh họa)

 

2. Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: - Chi ủy..................................................

- Đảng ủy...............................................

Tôi là:...........................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng......năm...........tại Chi bộ:....................................

Hiện đang công tác tại Chi bộ:.......................................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

.........., ngày.....tháng.....năm............
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách bản kiểm điểm Đảng viên dự bị

* Hướng dẫn viết phần ưu điểm:

– Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

* Hướng dẫn viết phần khuyết điểm:

– Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

– Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

* Hướng dẫn viết phần biện pháp khắc phục

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Xem thêm:

Mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21 có gì đặc biệt?

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác