logo
Thứ Hai, 02/08/2021

Mẫu thông báo chậm trả lương nào được áp dụng hiện nay?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang phải chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, sản xuất bị đình trệ, gián đoạn, doanh thu không đủ để trả lương cho nhân viên, do đó tình trạng nợ lương, chậm trả lương không phải là hiếm gặp. Dưới đây là mẫu thông báo chậm trả lương cho nhân viên.

Câu hỏi: Công ty tôi đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, nhiều bộ phận phải tạm dừng sản xuất. Dịch đã kéo dài suốt mấy tháng nay, doanh thu không đảm bảo để trả lương cho nhân viên vậy tôi muốn hỏi trường hợp công ty tôi chậm trả lương thì sử dụng mẫu thông báo nào để thông báo cho nhân viên? Tôi cảm ơn - Văn Phú (Bắc Giang)

Công ty thông báo về chậm trả lương tới nhân viên thế nào?

Căn cứ theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Trong trường hợp bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì được phép chậm trả lương nhưng không chậm quá 30 ngày (khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019).

Về nghĩa vụ thông báo, mặc dù Bộ luật Lao động 2019 không có quy định cụ thể về nghĩa vụ thông báo của doanh nghiệp khi trả lương chậm trong trường hợp bất khả kháng và nếu nội quy công ty không có quy định này thì việc công ty không thông báo chậm trả lương cho người lao động là không vi phạm.

Thế nhưng mặc dù không có quy định, các công ty vẫn nên thực hiện thông báo tới người lao động để họ hiểu rõ và thông cảm cho thực trạng kinh tế của công ty, đồng thời chủ động trong việc chuẩn bị kế hoạch chi tiêu phù hợp.

Mẫu thông báo chậm trả lương tới người lao động được sử dụng phổ biến hiện nay:

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….

……….,ngày…….tháng…....năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc chậm lương tháng…../2020)

Kính gửi: Nhân viên Công ty………….

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ nội dung các Hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty…………với nhân viên.

Nay, Công ty xin thông báo về việc chậm trả lương tháng……/2020

- Lý do về việc chậm trả lương:………………………………………………….

 - Thời gian (dự kiến) trả lương vào ngày: ……………………

Hy vọng toàn thể nhân viên cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trân trọng./.

                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trong đó, nếu vì lý do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công ty có thể điền nội dung vào phần “Lý do về việc chậm trả lương” như sau: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và mặc dù công ty đã dùng mọi biện pháp để khắc phục nhưng doanh thu vẫn sụt giảm, ảnh hưởng đến khả năng tài chính cũng như khả năng chi trả lương đúng hạn cho nhân viên.

Mẫu thông báo chậm trả lương nào được áp dụng hiện nay? (Ảnh minh họa)


Cần lưu ý gì khi công ty chậm trả lương cho nhân viên?

Như đã nêu ở trên, mặc dù pháp luật cho phép công ty chậm trả luong cho người lao động trong trường hợp bất khả kháng, tuy nhiên công ty cần lưu ý về thời gian chậm trả.

Theo đó, khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 đã nêu rất rõ:

“Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày;...”

Như vậy, công ty chỉ được chậm trả lương cho nhân viên trong thời gian không quá 30 ngày ngay cả khi đã gửi thông báo cho người lao động biết.

Bên cạnh đó, nếu công ty chậm trả lương từ 15 ngày trở lên (ngay cả trong trường hợp vì lý do bất khả kháng công ty được phép chậm trả lương tối đa 30 ngày) thì phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm.

Số tiền lãi này sẽ được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi công ty bạn mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Đồng nghĩa với đó, nếu chậm trả lương dưới 15 ngày thì công ty không cần phải trả thêm khoản tiền lãi cho nhân viên.

Trên đây là giải đáp về Mẫu thông báo chậm trả lương cho nhân viên thế nào? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Công ty không trả lương, khiếu nại ở đâu?

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác