logo
Thứ Ba, 24/11/2020

Cập nhật mẫu tự kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ ba mới nhất

Trường hợp nào sinh con thứ thứ ba, Đảng viên phải tự kiểm điểm? Mẫu tự kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ ba mới nhất gồm những thông tin gì?

1. Mẫu tự kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ ba mới nhất

ĐẢNG BỘ .......................

Chi bộ: ............................

                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ...............................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Ngày vào Đảng: ........................................................... Ngày chính thức: .................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

- Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật "Khiển trách": áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

 

........., ngày ... tháng ... năm ...

 

                                                                                                                        Người viết kiểm điểm

Mau tu kiem diem Dang vien sinh con thu ba mới nhất

Cập nhật mẫu tự kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ ba mới nhất (Ảnh minh họa)

 

2. 09 trường hợp Đảng viên sinh con thứ ba không phải làm bản tự kiểm điểm

Điều 3 Quy định số 05-QĐi/TW 2018, nếu thuộc một trong chín trường hợp sau thì Đảng viên sinh con thứ ba không phải làm bản tự kiểm điểm, cụ thể:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh;

- Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình);

- Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người

3. 07 trường hợp Đảng viên sinh con thứ ba không bị xử lý kỷ luật

Điều 27 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 quy định về các trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, nếu thuộc một trong bốn trường hợp sau thì không bị xử lý kỷ luật do được xác định là không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên);

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo;

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Xem thêm:

Mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21 có gì đặc biệt?

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác