logo
Thứ Tư, 25/11/2020

Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu?

Thông tin về mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu đang được người dân quan tâm rất nhiều. Vậy năm 2021, mức lương cơ sở là bao nhiêu? Có điều chỉnh gì không?

1. Lương cơ sở là gì?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:
- Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.
- Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt.
- Tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.

Muc luong co so nam 2021 la bao nhieu

Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

 

2. Quyết định chưa bãi bỏ mức lương cơ sở năm 2021

Nghị quyết 27 khẳng định sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đồng thời, theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cải cách tiền lương không chỉ thông qua việc tăng lương cơ sở trong năm 2020 mà theo lộ trình, đến năm 2021 sẽ xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 thay vì vào năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27.

Theo đó, những chính sách cải cách tiền lương sẽ chưa được áp dụng từ năm 2021 mà lùi đến 01/7/2022. Đồng nghĩa, lương cơ sở trong năm 2021 sẽ chưa bị bãi bỏ.

Việc tính lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thực hiện theo công thức:

Lương = hệ số x mức lương cơ sở

Như vậy, trong năm 2020, tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ sở, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề để tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế, xã hội nước ta bị ảnh hưởng tiêu cực. Bởi vậy, để chia sẻ khó khăn này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 122/2020/QH14 đồng ý chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2020.

Mức lương cơ sở trong năm 2020 vẫn đang áp dụng là 1.490.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

3. Mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu? Có tăng không?

Có thể thấy, trong vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 01/7 hàng năm. Từ đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo, cụ thể:

- Từ ngày 01/7/2018: Mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP);

- Từ ngày 01/7/2019: Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 ).

- Từ ngày 01/7/2020, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội cũng đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn.

Đồng thời, tại Nghị quyết 122, Quốc hội cũng khẳng định: Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là không tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.

Do đó, lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Như vậy, lương, phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng được giữ nguyên.

Xem thêm:

Chính phủ kiến nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác