logo
Thứ Tư, 12/06/2019

Quy định về tuổi nghỉ hưu của công an và kéo dài thời gian phục vụ

Từ 1/7/2019, khi Luật Công an nhân dân 2018 bắt đầu có hiệu lực, quy định về tuổi nghỉ hưu của công an và việc kéo dài thời gian phục vụ trong công an nhân dân cũng có một số thay đổi nhất định.

Tuổi nghỉ hưu của công an 

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Hết hạn tuổi phục vụ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Quy định về tuổi nghỉ hưu của công an 2019

Quy định về tuổi nghỉ hưu của công an 

 

Như vậy, tương đương với 3 trường hợp trên thì tuổi nghỉ hưu của công an cũng được chia làm 3 trường hợp:

- Trường hợp về hưu do đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không quy định độ tuổi đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Trường hợp về hưu do hết hạn tuổi phục vụ: hạn tuổi phục vụ được quy định như sau:

+ Hạ sĩ quan: 45 tuổi;

+ Cấp úy: 53 tuổi;

+ Thiếu tá, Trung tá: nam 55, nữ 53 tuổi;

+ Thượng tá: nam 58, nữ 55 tuổi;

+ Đại tá: nam 60, nữ 55 tuổi;

+ Cấp tướng: 60 tuổi.

- Trường hợp 3: không quy định tuổi nghỉ hưu (thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định).

Trường hợp nào được kéo dài thời gian phục vụ trong công an?

Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;

- Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau:

- Không quá 10 năm đối với giáo sư;

- Không quá 07 năm đối với phó giáo sư;

- Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Lưu ý: Trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Xem thêm:

Bảng lương của công nhân công an từ ngày 25/7/2019

Bảng lương Công an nhân dân

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác