logo
Chủ Nhật, 10/02/2019

Quyền và nghĩa vụ bên đi thuê nhà cần nắm rõ

Ở các thành phố lớn, việc đi thuê nhà tương đối phổ biến. Khi thuê nhà, người thuê cần nắm rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình để tránh chịu thiệt hay phải chịu những rủi ro đáng tiếc.

Quyền của bên thuê nhà

Quyền của bên thuê nhà được quy định chi tiết trong Luật Kinh doanh bất động sản:

- Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

- Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng;

- Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

- Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

- Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

- Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ bên đi thuê nhà cần nắm rõ

Quyền và nghĩa vụ bên đi thuê nhà cần nắm rõ

 

Nghĩa vụ của bên thuê nhà

- Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

- Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

- Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra;

- Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

- Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê;

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác