logo
Thứ Ba, 25/06/2019

Sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

Đối với lao động nữ đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì thời gian nhận được tiền thai sản phụ thuộc vào thời gian người lao động nộp đủ hồ sơ giải quyết chế độ thai sản.

Sau khi nghỉ sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

Hiện nay, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể điều này như sau: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Như vậy, sau khi sinh con, bất cứ khi nào đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật thì người lao động nộp về cho người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ, muộn nhất là sau 45 ngày từ ngày trở lại làm việc. Không có quy định nào bắt buộc người lao động chỉ được nộp hồ sơ sau khi nghỉ thai sản xong và đã đi làm trở lại.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người lao động thì trong thời hạn 10 ngày, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Kết luận: Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động thì lao động nữ sinh con sẽ được chi trả tiền thai sản chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thuộc trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận được tiền thai sản trong thời hạn 10 ngày.

Sau khi sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

Sau khi sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

 

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Tùy từng trường hợp cụ thể mà người lao động phải chuẩn bị các giấy tờ khác nhau để hưởng thai sản:

- Đối với lao động nữ sinh con, hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+ Sổ BHXH.

- Trường hợp con chết sau khi sinh: chuẩn bị thêm bản sao giấy chứng tử của con hoặc trích lục khai tử Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh cần có trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ.

- Trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết thì cần bản sao giấy chứng tử của mẹ.

- Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con: chuẩn bị bản sao thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và biên bản xác nhận thời gian giao nhận đứa trẻ mang thai hộ.

Xem thêm:

Mức hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Tự nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:  
 

 

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác