logo
Thứ Tư, 12/06/2019

Thêm quyền lợi cho người tham gia BHYT từ 1/7/2019

Lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1.490.000 đồng kể từ 1/7 tới. Đây là tin vui không chỉ đối với công chức, viên chức, người lao động mà còn là tin vui đối với người tham gia BHYT. Bởi từ thời điểm này, nhiều quyền lợi của họ cũng được tăng lên.

Tăng chi phí KCB một lần được quỹ BHYT chi trả 100%

Hiện nay, đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người tham gia BHYT mặc định được hưởng 100% chi phí KCB.

Như vậy, từ 1/7 khi lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng, chi phí KCB một lần ít hơn 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng) thì người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% trong phạm vi được hưởng.

Tăng mức thanh toán trực tiếp khi khám chữa bệnh BHYT

Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức thanh toán trực tiếp khi KCB BHYT sẽ phụ thuộc vào tuyến mà người có thẻ BHYT đến KCB khi không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu):

Cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương

- Trường hợp KCB ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương 2,235 triệu đồng (hiện tại 2,085 triệu đồng);

- Trường hợp KCB nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng);

Thêm quyền lợi cho người tham gia BHYT từ 1/7/2019

Thêm quyền lợi cho người tham gia BHYT từ 1/7/2019

 

Cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương

Trường hợp này thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương 1,49 triệu đồng (hiện tại 1,39 triệu đồng);

Cơ sở KCB tuyến trung ương và tương đương

Trường hợp này thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương  3,725 triệu (hiện tại 3,475 triệu đồng);

Riêng đối với trường hợp người bệnh đi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với trường hợp KCB ngoại trú tương đương 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng) và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp KCB nội trú tương đương 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng).

Xem thêm:

Thêm 3 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB cho người có thẻ BHYT

Quyền lợi của người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục sẽ thay đổi từ 1/7/2019

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác