logo
Thứ Năm, 16/09/2021

Thủ tục gia hạn hộ chiếu thực hiện như thế nào?

Khi hộ chiếu sắp hết hạn, liệu có phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới không hay có thể gia hạn được? Dưới đây là giải đáp chi tiết nhất về trường hợp này.

Mục lục bài viết
  • Hộ chiếu nào được gia hạn?
  • Thủ tục gia hạn hộ chiếu trong nước
  • Thủ tục gia hạn hộ chiếu ở nước ngoài
Câu hỏi: Tôi được cấp hộ chiếu phổ thông, đến nay đã được gần 10 năm. Hiện nay, hộ chiếu của tôi đã sắp hết hạn rồi. Vậy cho tôi hỏi, tôi có được gia hạn không?

Hộ chiếu nào được gia hạn?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn và việc gia hạn hộ chiếu được quy định như sau:

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Theo quy định này, có thể thấy, hộ chiếu phổ thông là loại hộ chiếu không được gia hạn dù là loại cấp cho người từ đủ 14 trở lên hay cấp cho người chưa đủ 14 tuổi hay được cấp theo thủ tục rút gọn.

Cũng theo quy định trên, chỉ có hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ mới có thể gia hạn và chỉ được gia hạn 01 lần không quá 03 năm.

Với câu hỏi của bạn, do hộ chiếu của bạn là hộ chiếu phổ thông nên bạn không được gia hạn mà bắt buộc phải làm thủ tục cấp hộ chiếu lần thứ hai.

thu tuc gia han ho chieu
Muốn gia hạn hộ chiếu, cần phải làm gì? (Ảnh minh họa)

 

Câu hỏi: Tôi muốn biết để làm thủ tục gia hạn hộ chiếu thì tôi phải thực hiện theo trình tự thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì? Xin giải đáp hộ.

Trả lời:


Thủ tục gia hạn hộ chiếu trong nước

Thủ tục được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Chương II Thông tư 04/2020/TT-BNG.

Hồ sơ chuẩn bị

- Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin hoặc Tờ khai điện tử có mã vạch được kê khai trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Ngoại giao http://dichvucong.mofa.gov.vn theo Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BNG.

- Hai ảnh chân dung.

- Giấy tờ liên quan:

+ Quyết định cử/Văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan/người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng được đề nghị cấp.

+ Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng.

+ Ảnh chụp Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD)… và xuất trình bản chính để đối chiếu…

Nộp hồ sơ tại đâu?

Cơ quan có thẩm quyền gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ trong nước là cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền là cơ quan ngoại vụ địa phương.

Thời hạn thực hiện

Thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu nộp hồ sơ gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ không gắn chip điện tử tại cơ quan ngoại vụ địa phương thì trong thời hạn 02 ngày, cơ quan ngoại vụ địa phương chuyển hồ sơ cho cơ quan cấp hộ chiếu trong nước.

Cơ quan cấp hộ chiếu trong nước sẽ giải quyết hồ sơ trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu chưa gia hạn hộ chiếu thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ngoài ra, người đề nghị gia hạn hộ chiếu còn có thể yêu cầu nhận tại địa điểm khác với chỗ nộp hồ sơ nêu trên và phải trả thêm phí dịch vụ chuyển phát.

 

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ở nước ngoài

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài thực hiện theo Điều 13 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Chương III Thông tư 04/2020/TT-BNG.

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Tờ khai không cần xác nhận.

- Hai ảnh chân dung.

- Giấy tờ liên quan gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sử dụng dưới 12 tháng…

Cơ quan thực hiện: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2020, cơ quan thực hiện trong trường hợp này cụ thể là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Theo khoản 5 Điều 13 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thời hạn gia hạn hộ chiếu được quy định như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, gia hạn hộ chiếu, cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực và trả kết quả;

Tuy nhiên, nếu phải xác minh hoặc chưa gia hạn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Lệ phí khi gia hạn trong nước và tại nước ngoài

Căn cứ Thông tư số 25/2021/TT-BTC, từ ngày 22/5/2021, khi thực hiện gia hạn hộ chiếu, người đề nghị không cần phải nộp lệ phí.

Trên đây là thủ tục gia hạn hộ chiếu. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác