logo
Thứ Năm, 22/07/2021

Muốn thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ phải làm thế nào?

Hiện nay, nhà nước đang khuyến khích Sổ đỏ ghi tên cả vợ và chồng khi người dân có nhu cầu theo quy định pháp luật đất đai. Vậy, trường hợp nào ghi thêm tên vợ/chồng vào Sổ đỏ? Thủ tục thực hiện ra sao?

Câu hỏi: Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, sau khi kết hôn tôi và chồng có mua một căn nhà và Sổ đỏ hiện đang đứng tên chồng tôi. Bây giờ tôi muốn thêm tên tôi vào Sổ đỏ thì thủ tục như thế nào? Căn nhà có được có được xem là tài sản chung hay không? - Thúy Vũ (Hải Phòng)

Thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nhà, đất là tài sản chung vợ chồng khi:

- Đất là tài sản chung khi quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

- Nhà là tài sản chung khi nhà ở được mua bằng tiền của vợ chồng; nhà được tặng cho chung, thừa kế chung; nhà là tài sản riêng nhưng vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung; nhà ở có được bằng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng.

- Trường hợp không có căn cứ để chứng minh nhà, đất mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì nhà, đất đó được coi là tài sản chung.

Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định:

…Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng”

Từ những căn cứ trên, có thể thấy, để thêm tên vợ/chồng vào Giấy chứng nhận cần đáp ứng 02 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Nhà, đất là tài sản chung của vợ và chồng nhưng giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi tên một người

Điều kiện 2: Có yêu cầu cấp đổi để ghi cả tên vợ và chồng

Khi vợ chồng có yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận để ghi cả tên vợ và chồng thì yêu cầu đó phải được thể hiện bằng đơn đề nghị theo Mẫu số 10/ĐK.

Xét trong trường hợp của bạn, nhà, đất được xác định là tài sản chung (hình thành sau khi kết hôn) nên khi có nhu cầu bạn hoàn toàn có thể yêu cầu thêm tên mình vào Giấy chứng nhận để cùng đứng tên với chồng.

Muốn thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ phải làm thế nào? (Ảnh minh họa)


Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ thế nào?

- Chuẩn bị hồ sơ:

Theo khoản 2 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP người có nhu cầu lựa chọn 01 trong 02 cách sau để nộp hồ sơ:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cách 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh;

+ Nơi chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường nếu chưa có Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trao kết quả

- Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết phải trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thời hạn thực hiện: Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng:

+ Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

+ không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã.

Trên đây là giải đáp về Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ thế nào? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Chồng đứng tên Sổ đỏ, vợ có quyền gì không?

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác