logo
Thứ Năm, 29/07/2021

Tiền lương ngừng việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện nay, có không ít doanh nghiệp phải cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho họ. Vậy, tiền lương ngừng việc có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

Câu hỏi: Công ty tôi đang phải cho nhân viên tạm dừng làm việc để phòng, chống dịch theo yêu cầu của Nhà nước. Vậy nếu phải trả lương ngừng việc cho nhân viên thì tiền lương này có được tính đóng BHXH không? Tôi cảm ơn! - Hà Nguyễn (Bắc Ninh)

Cách tính tiền lương ngừng việc cho người lao động thế nào?

Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019, trường hợp người lao động ngừng việc do dịch Covid-19 được xác định là ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó, tiền lương ngừng việc trong trường hợp này được xác định như sau (khoản 3 Điều 99 BLLĐ):

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc:

+ Trong 14 ngày ngừng việc đầu tiên: Trả lương theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

+ Sau 14 ngày: Tiền lương ngừng việc do các bên tự thỏa thuận.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP:

Mức lương tối thiểu vùng

Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp thuộc vùng I

3.920.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp thuộc vùng II

3.430.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp thuộc vùng III

3.070.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp thuộc vùng IV

Như vậy, trường hợp công ty bạn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19 thì vẫn phải thanh toán tiền lương ngừng việc cho người lao động như đã nêu trên.

Hiện nay, để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho nhân viên với lãi suất 0%. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng.

Tiền lương ngừng việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không? (Ảnh minh họa)


Lương ngừng việc có đóng BHXH không?

Tại khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định:

6. Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Như vậy, theo quy định trên, khi nhân viên công ty bạn ngừng làm việc và được trả lương ngừng việc thì vẫn phải thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Về hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, theo Nghị quyết 68/NQ-CP, doanh nghiệp khi đáp ứng điều kiện nhận hỗ trợ sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Trên đây là giải đáp về Tiền lương ngừng việc có đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác