logo
Thứ Tư, 11/09/2019

Tổng hợp những ưu đãi dành cho con thương binh

Chiến tranh khép lại đã lâu nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn tiếp diễn, từ những thương tích trên cơ thể thương binh cho đến những bệnh tật, dị tật còn sót lại trên con cháu họ. Chính vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ thương binh, pháp luật còn dành nhiều ưu đãi cho thế hệ sau của họ.

Dưới đây là tổng hợp những ưu đãi dành cho con thương binh theo quy định của pháp luật hiện hành:

1. Miễn tham gia dân quân tự vệ nòng cốt

Đối tượng: Con của thương binh hạng 1.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2009.

2. Miễn gọi nhập ngũ

Đối tượng: Con thương binh hạng 1; 01 con của thương binh hạng 2.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

3. Được xuất ngũ trước thời hạn khi đi công an nghĩa vụ

Đối tượng: Con của thương binh hạng 1.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 9 Thông tư 38/2016/TT-BCA.

4. Trợ cấp, miễn, giảm tiền học phí và ưu tiên trong tuyển sinh

Đối tượng: Học sinh, sinh viên là con thương binh.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP.

5. Được cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh

- Xét tốt nghiệp THPT:

Đối tượng: Con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% được cộng 0,25 điểm; con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được cộng 0,5 điểm.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 36 Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT.

- Xét tuyển cao đẳng, đại học:

Đối tượng: Con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được cộng 02 điểm; con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% được cộng 01 điểm.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT.

ưu đãi dành cho con thương binh

Những ưu đãi dành cho con thương binh
 

6. Được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

Đối tượng: Con thương binh, thương binh loại B được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

7. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Đối tượng: Con trên 06 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Căn cứ pháp lý: Khoản 12 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

8. Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần

- Trợ cấp một lần:

Đối tượng: Con của thương binh khi thương binh chết.

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng:

Đối tượng: Con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng khi thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết.

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng:

Đối tượng: Con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng khi thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết.

Căn cứ pháp lý: Khoản 14 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung 2012.

9. Được tha tù trước thời hạn

Đối tượng: Đã chấp hành ít nhất 1/3 hình phạt tù có thời hạn hoặc 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Căn cứ pháp lý: Điểm e khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017.

Xem thêm:

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thương binh

Cách tính trợ cấp thương binh năm 2019

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác