logo
Thứ Tư, 27/01/2021

Sổ hồng là gì? Sổ hồng và Sổ đỏ sổ nào giá trị hơn?

Trên thực tế, tương tự như Sổ đỏ thì Sổ hồng là chỉ là tên gọi quen thuộc mà người dân tự đặt ra dựa vào màu sắc của mỗi loại giấy để dễ nhận biết. Vậy Sổ hồng là gì theo quy định của pháp luật đất đai.

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Theo đó, Sổ hồng là cách gọi thông dụng của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành.

Sau này, Bộ Xây dựng ban hành mẫu Sổ hồng mới theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình có hiệu lực từ ngày 10/8/2005.

Trên Sổ hồng thể hiện các thông tin về:

- Quyền sử dụng đất ở (số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng…);

- Quyền sở hữu nhà ở (diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…).

Xem thêm: Sổ đỏ là gì? Sổ đỏ và Sổ hồng khác nhau như thế nào?

sổ hồng là gì

Sổ hồng là gì? Sổ hồng và Sổ đỏ sổ nào giá trị hơn? (Ảnh minh họa)
 

Sổ hồng và Sổ đỏ sổ nào giá trị hơn?

Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Theo đó, hiện nay vẫn đang lưu hành các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa màu đỏ), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bìa màu hồng), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bìa màu hồng), Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bìa màu hồng).

Kết luận:

- Giá trị pháp lý:

Các loại Giấy chứng nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau và không bắt buộc phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giá trị thực tế:

Giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…). Do đó, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông báo văn bản mới