logo
Thứ Ba, 06/04/2021

Vô ý phạm tội là gì? Phân loại lỗi vô ý

Bài viết này sẽ giải thích về vô ý phạm tội là gì? Đồng thời phân loại và lấy ví dụ về lỗi vô ý theo quy định của pháp luật hình sự.


Lỗi là thái độ tâm lý của con người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mà mình gây ra, được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội bị coi là có lỗi nếu hành vi đó là kết quả từ sự lựa chọn của họ trong khi có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn và thực hiện xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội.

Lỗi vô ý phạm tội được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

vo y pham toi la gi
Vô ý phạm tội là gì? (Ảnh minh họa)


Theo quy định trên, lỗi vô ý được chia thành 2 dạng là: Lỗi vô ý vì quá tự tin và Lỗi vô ý do cẩu thả.

- Vô ý phạm tội vì quá tự tin: là lỗi trong trường hợp thấy trước hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được vì vậy đã thực hiện hành vi gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Ví dụ: A thường xuyên dọa nạt, có những lời lẽ không hay để làm nhục B. B nhiều lần nói sẽ tự tử nếu A tiếp tục có hành vi như vậy. Tuy nhiên, A cho rằng B là người nhút nhát nên không có gan để thực hiện hành vi này, kết quả là B đã tự tử khi không thể tiếp tục chịu đựng những lời đe dọa, làm nhục của A nữa.

- Vô ý phạm tội do cẩu thả: là lỗi trong trường hợp gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội do không thấy trước hậu quả đó mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước được.

Ví dụ: Một người chạy ngang đường không nhìn trước nhìn sau làm cho hai xe chạy ngược chiều nhau vì tránh người này mà xảy ra tai nạn.

Trên đây là giải đáp về vô ý phạm tội là gì? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin pháp luật khác