logo

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành Công văn 2565/VKSTC-V8 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát Cơ sở giam giữ và thi hành án hình sự

Văn bản liên quan

Văn bản mới