logo

Quyết định 1023/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông

Văn bản liên quan

Văn bản mới