logo

Quyết định 1249/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 505&506-07/2017
  Số hiệu: 1249/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 22/07/2017
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đại Quang
  Ngày ban hành: 04/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 •  

  ------------
  Số: 1249/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------
  Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
  -------------------------------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 29/5/2017,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
   
   
  Trần Đại Quang
   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC
  ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 1249/QĐ-CTN ngày 04 tháng 7 năm 2017
  của Chủ tịch nước)
   

  1.              
  Phạm Thanh Nga, sinh ngày 06/12/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 78, 10315 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  2.              
  Trần Minh Quân, sinh ngày 15/12/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Arendsweg 1, 13055 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  3.              
  Nguyễn Ánh Dương, sinh ngày 06/4/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg-Str. 40, 12679 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  4.              
  Trần Hải Đăng, sinh ngày 18/8/2008 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Wartenbergerstr. 62, 13053 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  5.              
  Nguyễn Phương Nhi Lisa, sinh ngày 26/12/2007 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Eckertstr. 5, 10249 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  6.              
  Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 05/5/1987 tại Quảng Bình
  Hiện trú tại: Strelitzerstr. 51, 10115 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  7.              
  Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 06/02/1997 tại Sơn La
  Hiện trú tại: Kesselsdorferstr. 24b, 01159 Dreden
   
  Giới tính: Nữ
  8.              
  Nguyễn Thanya, sinh ngày 23/12/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Friedrich-Wilhelm-Str. 40, 38100 Braunschweig
   
  Giới tính: Nữ
  9.              
  Phạm Thị Hà Phương, sinh ngày 07/3/1985 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Demminerstr. 9B, 13059 Berlin
  Giới tính: Nữ
  10.           
  Lưu Thị Kim Phượng, sinh ngày 24/12/1993 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Niedernmoorstr. 13, 25335 Elmshorn
   
  Giới tính: Nữ
  11.           
  Trần Quốc Văn, sinh ngày 28/5/2003 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Korbacherstr. 3, 34134 Kassel
   
  Giới tính: Nam
  12.           
  Nguyễn Vũ Hà My, sinh ngày 30/7/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86b, 10247 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  13.           
  Lê Thu Hà, sinh ngày 14/5/1995 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Zöllnerstr. 25, 29221 Celle
   
  Giới tính: Nữ
  14.           
  Nguyễn Thị Hồng Nha, sinh ngày 05/4/1968 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Hagenower Ring 82, 13059 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  15.           
  Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 30/9/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bahnstr. 35, 47799 Krefeld
   
  Giới tính: Nam
  16.           
  Trần Thị Minh Phương, sinh ngày 21/5/1966 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Speyerstr. 23, 38112 Braunschweig
   
  Giới tính: Nữ
  17.           
  Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 03/01/1984 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Grünbergerstr. 24, 10243 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  18.           
  Tạ Thị Thúy Hà, sinh ngày 09/10/1980 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Weißenseer Weg 1, 10367 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  19.           
  Lê Mạnh Tiến, sinh ngày 15/6/1986 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Hohegaster Weg 6, 26603 Aurich
   
  Giới tính: Nam
  20.           
  Trần Linda, sinh ngày 07/7/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 200, 12685 Berlin
  Giới tính: Nữ
  21.           
  Trần Mạnh Hải, sinh ngày 21/3/1994 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Friedensstr. 4, 07926 Gefell
   
  Giới tính: Nam
  22.           
  Trương Tuấn Anh, sinh ngày 08/01/1992 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Erich-Kästner-Str. 65, 12619 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  23.           
  Lương Hoàng Linh, sinh ngày 01/01/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 5, 19348 Perleberg
   
  Giới tính: Nam
  24.           
  Đỗ Thy Na, sinh ngày 27/12/2005 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Zimmerstr. 35, 12163 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  25.           
  Đỗ Trúc Quỳnh, sinh ngày 21/01/2004 tại Hà Nam
  Hiện trú tại: Zimmerstr. 35, 12163 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
   
  26.           
  Phạm Hồng Long, sinh ngày 23/8/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Witterkindstr. 22, 27793 Wildeshausen
   
  Giới tính: Nam
  27.           
  Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 01/9/1989 tại Thanh Hóa
  Hiện trú tại: Tilesiusstr. 21, 99974 Mühlhausen
   
  Giới tính: Nam
  28.           
  Thái Quang Thông, sinh ngày 07/9/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hinter der Saline 17, 21339 Lüneburg
   
  Giới tính: Nam
  29.           
  Mai Ngọc Ann Katrin, sinh ngày 24/3/1996 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Weserstr. 35, 37081 Göttingen
   
  Giới tính: Nữ
  30.           
  Nguyễn Chang Linh, sinh ngày 10/8/2000 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Dr. -Salvador-Allende Str. 11, 19322 Wittenberge
   
  Giới tính: Nữ
  31.           
  Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/6/1964 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Bachstr. 8, 10555 Berlin
  Giới tính: Nữ
  32.           
  Ngô Như Quỳnh, sinh ngày 02/3/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Rudolf-Wolf-Str. 15, 319112 Magdegurg
   
  Giới tính: Nữ
  33.           
  Phan Hồng Bé Trung, sinh ngày 14/8/1993 tại Vĩnh Phúc
  Hiện trú tại: Pestitzer Weg 14, 01217 Dresden
   
  Giới tính: Nam
  34.           
  Phạm Thị Tuyển, sinh ngày 24/12/1985 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  35.           
  Phạm Ben Duy Quang, sinh ngày 24/8/2013 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  36.           
  Phạm Bùi Công Minh, sinh ngày 03/12/2010 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  37.           
  Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 28/9/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Gnetenstr. 10a, 39106 Magdeburg
   
  Giới tính: Nữ
  38.           
  Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 28/12/1994 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hagenring 36, 38106 Braunschweig
   
  Giới tính: Nữ
  39.           
  Đoàn Vũ, sinh ngày 02/6/1988 tại Thanh Hóa
  Hiện trú tại: Frankfurter Ring 10, 80807 München
   
  Giới tính: Nam
  40.           
  Phạm Huy Hoàng, sinh ngày 02/5/2008 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 202, 12685 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  41.           
  Nguyễn Vũ Cường, sinh ngày 02/6/1987 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Isarweg 1, 24146 Kiel
   
  Giới tính: Nam
  42.           
  Vũ Thị Phương Anh, sinh ngày 19/10/1986 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Gertrudenstr. 24, 38102 Braunschweig
  Giới tính: Nữ
  43.           
  Đỗ Minh Hoàng, sinh ngày 15/7/1997 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Marzahner Promenade 41, 12679 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  44.           
  Tô Thị Hoài Phương, sinh ngày 25/6/1995 tại Nghệ An
  Hiện trú tại: Georgstr. 5, 06449 Ascherleben
   
  Giới tính: Nữ
  45.           
  Trần Thị Thủy, sinh ngày 19/7/1984 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Malerstr. 46, 28207 Bremen
   
  Giới tính: Nữ
  46.           
  Bùi Văn Song, sinh ngày 05/01/1988 tại Thái Bình
  Hiện trú tại: Malerstr. 46, 28207 Bremen
   
  Giới tính: Nam
  47.           
  Trần Thị Dung, sinh ngày 10/4/1987 tại Nghệ An
  Hiện trú tại: Vesaliusstr. 14, 13187 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  48.           
  Nguyễn Philipp, sinh ngày 25/12/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Frankenstr. 91, 90461 Nürnberg
   
  Giới tính: Nam
  49.           
  Trần Thu Hoài, sinh ngày 11/01/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Sachsenring 8, 31137 Hildesheim
   
  Giới tính: Nữ
  50.           
  Nguyễn Bảo Nguyên, sinh ngày 09/12/1965 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Feldhoopstücken 43D, 22529 Hamburg
   
  Giới tính: Nam
  51.           
  Vũ Thị Thúy Ngân, sinh ngày 06/4/1969 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Feldhoopstücken 43D, 22529 Hamburg
   
  Giới tính: Nữ
  52.           
  Phạm Minh Đức, sinh ngày 28/4/1984 tại Thái Bình
  Hiện trú tại: Danzigerstr. 3, 10435 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  53.           
  Trần Khắc Ninh, sinh ngày 11/5/1969 tại Nam Định
  Hiện trú tại: Möhringerstr. 19, 70794 Filderstadt
  Giới tính: Nam
  54.           
  Cao Thục Quyên, sinh ngày 01/6/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Mauerstr. 29, 39288 Burg
   
  Giới tính: Nữ
  55.           
  Trần Khánh Hồng Linh, sinh ngày 17/8/1981 tại Khánh Hòa
  Hiện trú tại: Breitscheidstr. 38, 07407 Rudolstadt
   
  Giới tính: Nữ
  56.           
  Trần Hồng Anh Lena, sinh ngày 01/5/2007 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Am Annatal 41, 15344 Strausberg
   
  Giới tính: Nữ
  57.           
  Nguyễn Thùy Liên, sinh ngày 11/6/1983 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 76, 10315 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  58.           
  Nguyễn Duy Quân Kevin, sinh ngày 30/10/2012
  tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 76, 10315 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  59.           
  Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 20/02/1972 tại Nam Định
  Hiện trú tại: Landsberger Allee 218, 10367 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  60.           
  Nguyễn Thị Trà Mi, sinh ngày 24/12/1988 tại Quảng Bình
  Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  61.           
  Nguyễn Leon Nguyen Anh, sinh ngày 22/9/2008
  tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  62.           
  Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 28/02/1975
  tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Rietzstr. 35, 01139 Dresden
   
  Giới tính: Nữ
  63.           
  Trương Quyết Chiến, sinh ngày 01/11/1965 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Nimschützerstr. 15, 02625 Bautzen
  Giới tính: Nam
  64.           
  Nguyễn Hoàng Vũ, sinh ngày 29/9/1997 tại Quảng Trị
  Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  65.           
  Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 04/3/1971 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Reepmoorsweg 47, 27793 Wildeshausen
   
  Giới tính: Nữ
  66.           
  Đỗ Thị Mai, sinh ngày 28/8/1980 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Kronsbrok 7, 24232 Schönkirchen
   
  Giới tính: Nữ
  67.           
  Đỗ Vũ Hải Hà, sinh ngày 01/8/2001 tại Thái Bình
  Hiện trú tại: Kronsbrok 7, 24232 Schönkirchen
   
  Giới tính: Nam
  68.           
  Đỗ Minh Diệu, sinh ngày 05/12/1972 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Koschatweg 62, 12487 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  69.           
  Quản Thị An, sinh ngày 14/9/1964 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 74, 16816 Neuruppin
   
  Giới tính: Nữ
  70.           
  Cung Celina Thuy Trang, sinh ngày 06/7/2007 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 11, 10178 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  71.           
  Cung Luis Đức Nam, sinh ngày 04/4/2005 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 11, 10178 Berlin
   
  Giới tính: Nam
  72.           
  Nguyễn Thúy Ngân, sinh ngày 23/6/1963 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Schillingstr. 11, 13403 Berlin
   
  Giới tính: Nữ
  73.           
  Nguyễn Nhật Anh, sinh ngày 30/5/1986 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Nettelbeckstr. 29, 30175 Hannover
   
  Giới tính: Nam
  74.           
  Trần Thúy Hằng, sinh ngày 25/12/1969 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Am Provinopark 7, 86153 Augsburg
  Giới tính: Nữ
  75.           
  Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 17/4/1975 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 156, 81737 München
   
  Giới tính: Nữ
  76.           
  Trần Phương Vy Rose, sinh ngày 09/01/2004 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 156, 81737 München
   
  Giới tính: Nữ
  77.           
  Lê Thu Anh, sinh ngày 15/3/1996 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Kurt-Schumacherstr. 11, 30159 Hannover
   
  Giới tính: Nữ
  78.           
  Mạc Văn Cường, sinh ngày 20/7/1962 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Stadthägerstr. 2, 07607 Eisenberg
   
  Giới tính: Nam
  79.           
  Bùi Jenny Linh, sinh ngày 06/12/2008 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 21, 18106 Rostock
   
  Giới tính: Nữ
  80.           
  Phạm Ngọc Thanh Yên, sinh ngày 31/12/1996
  tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Kroonhorst 21, 22549 Hamburg
   
  Giới tính: Nữ
  81.           
  Nguyễn Văn Phong, sinh ngày 19/02/1968
  tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Neugasse 26, 07743 Jena
   
  Giới tính: Nam
  82.           
  Trần Thị Hoa, sinh ngày 03/01/1987 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: H.H. Meier-Allee 26, 28213 Bremen
   
  Giới tính: Nữ
  83.           
  Phí Thị Huyền Thu, sinh ngày 08/8/1986 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Straße des Friedens 134, 06808 Bitterfeld-
  Wolfen
   
  Giới tính: Nữ
  84.           
  Huỳnh Nguyên Thông, sinh ngày 15/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Rennweg 105B, 84034 Landshut
  Giới tính: Nam
  85.           
  Lê Minh Giang, sinh ngày 14/12/1978 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Hegelstr. 8, 72622 Nürtingen
   
  Giới tính: Nam
  86.           
  Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 27/3/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Untere Hauptstr. 95, 09376 Oelsnitz/Erzgeb
   
  Giới tính: Nam
  87.           
  Phí Việt Hưng, sinh ngày 01/8/1978 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Langestr. 74A, 31675 Bückeburg
   
  Giới tính: Nam
  88.           
  Võ Long Phi Jack, sinh ngày 09/6/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Oppauerstr. 15, 68305 Mannheim
   
  Giới tính: Nam
  89.           
  Nguyễn Phi Đức Anh, sinh ngày 30/3/2008 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Immelmannstr. 10, 49356 Diepholz
   
  Giới tính: Nam
  90.           
  Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 16/01/1973 tại Hà Nam
  Hiện trú tại: Kranichweg 12, 39576 Hansestadt Stendal
   
  Giới tính: Nữ
  91.           
  Nguyễn Khắc Nam, sinh ngày 25/8/1990 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Strandstr. 37D, 23669 Timmendorfer Strand
   
  Giới tính: Nam
  92.           
  Lê Phương Vy, sinh ngày 16/12/2005 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bahnhofstr.64, 73430 Aalen
   
  Giới tính: Nữ
  93.           
  Đinh Duy An, sinh ngày 26/10/2000 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bahnhofstr.64, 73430 Aalen
   
  Giới tính: Nam
  94.           
  Phạm Việt Anh, sinh ngày 01/02/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bahnhofstr. 21, 16798 Fürstenberg
   
  Giới tính: Nam
  95.           
  Ngô Thảo My, sinh ngày 21/9/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin
  Giới tính: Nữ
  96.           
  Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 21/01/1984 tại Gia Lai
  Hiện trú tại: Bergsdorferstr. 5, 16792 Zehdinick
   
  Giới tính: Nam
  97.           
  Hoàng Thu Trang, sinh ngày 17/11/1992 tại Hưng Yên
  Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 12, 15711 Königs Wusterhausen.
  Giới tính: Nữ

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới