logo

Quyết định 1343/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 637&638-07/2014
  Số hiệu: 1343/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 02/07/2014
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
  Ngày ban hành: 17/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  -------
  Số: 1343/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  -------------------------------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 184/TTr-CP ngày 03/6/2014,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 80 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trương Tấn Sang

   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 1343/QĐ-CTN ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)
   
  1. Lê Minh Đức, sinh ngày 01.10.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Zschopauer Str.22, 09111 Chemnitz
  Giới tính: Nam
  2. Vũ Thanh Hiền, sinh ngày 20.02.1993 tại Đức
  Hiện trú tại Hepkestr. 115a, 01277 Dresden
  Giới tính: Nữ
  3. Trần Đăng Khoa, sinh ngày 17.01.1995 tại Kiên Giang
  Hiện trú tại Hinter dem Rathaus 9, 23966 Wismar
  Giới tính: Nam
  4. Bùi Đức Anh sinh ngày 19.02.1990 tại Đức
  Hiện trú tại Wartiner Str.10, 13057 Berlin
  Giới tính: Nam
  5. Nguyễn Đức Thanh, sinh ngày 28.3.1966 tại Hải Dương
  Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
  Giới tính: Nam
  6. Nguyễn Thị Việt Hà, sinh ngày 07.4.1971 tại Thái Nguyên
  Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
  Giới tính: Nữ
  7. Nguyễn Bách, sinh ngày 16.8.1998 tại Đức
  Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
  Giới tính: Nam
  8. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 26.02.2002 tại Đức
  Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
  Giới tính: Nữ
  9. Lê Ngọc Giang, sinh ngày 25.12.1994 tại Đức
  Hiện trú tại Heinrich-Heine-Ring 121 a, 18435 Stralsund
  Giới tính: Nữ
  10. Đào Thị Thùy Dương, sinh ngày 12.10.1992 tại Đức
  Hiện trú tại Teufelsgasse 3, 37671 Hoexter
  Giới tính: Nữ
  11. Đào Văn Duy, sinh ngày 01.5.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Teufelsgasse 3, 37671 Hoexter
  Giới tính: Nam
  12. Đỗ Phương Anh, sinh ngày 25.3.2001 tại Đức
  Hiện trú tại Kniprodestr.111a, 10407 Berlin
  Giới tính: Nữ
  13. Ngô Xuân Tùng, sinh ngày 24.4.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Marienburger Str.48, 10405 Berlin
  Giới tính: Nam
  14. Nguyễn Phi Lâm sinh ngày 03.4.1964 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
  Giới tính: Nam
  15. Nguyễn Phượng Liên, sinh ngày 19.8.1998 tại Đức
  Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
  Giới tính: Nữ
  16. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 31.3.2002 tại Đức
  Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
  Giới tính: Nam
  17. Lê Hoàng Phương Anh, sinh ngày 18.11.1998 tại Vĩnh Long
  Hiện trú tại Weidendamm 27, 23966 Wismar
  Giới tính: Nữ
  18. Dương Như Minh Hoàng, sinh ngày 25.3.1968 tại TP. HCM
  Hiện trú tại Seestr.26, 13353 Berlin
  Giới tính: Nam
  19. Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 05.4.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Weisse Str.10, 48465 Schuettorf
  Giới tính: Nữ
  20. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25.5.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Ahrenshooper Str.30, 13051 Berlin
  Giới tính: Nam
  21. Nguyễn Thảo Vy, sinh ngày 28.6.2000 tại Đức
  Hiện trú tại Ahrenshooper Str.30, 13051 Berlin
  Giới tính: Nữ
  22. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 08.10.1960 tại Thanh Hóa
  Hiện trú tại Goethestr.7, 31275 Lehrte
  Giới tính: Nữ
  23. Phạm Thị Hương Giang, sinh ngày 20.7.1992 tại Phú Thọ
  Hiện trú tại Ludwigstr.27, 04315 Leipzig
  Giới tính: Nữ
  24. Dương Minh Thảo, sinh ngày 23.9.1994 tại Đức
  Hiện trú tại Willi-Budich-Str.65, 03044 Cottbus
  Giới tính: Nữ
  25. Nguyễn Thị Thu Hương, ngày 24.9.1968 tại TP. HCM
  Hiện trú tại Rosengarten 6a, 22880 Wedel
  Giới tính: Nữ
  26. Nguyễn Đê Linh San, sinh ngày 11.6.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Rosengarten 6a, 22880 Wedel
  Giới tính: Nữ
  27. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 10.3.1994 tại Đức
  Hiện trú tại Goethestr.12, 04746 Hartha
  Giới tính: Nam
  28. Trịnh Tuyết Nhung, sinh ngày 26.4.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Muenchner Platz 6, 01187 Dresden
  Giới tính: Nữ
  29. Thân Khánh Vân, sinh ngày 06.10.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Speckenreye 32 b, 22119 Hamburg
  Giới tính: Nữ
  30. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 20.10.1992 tại Vĩnh Phúc
  Hiện trú tại Mary-Astell-Str.25, 28359 Bremen
  Giới tính: Nữ
  31. Nguyễn Thị Hoa (Thị Hoa Basener), sinh ngày 15.5.1993 tại Quảng Ninh
  Hiện trú tại Koppenstr.17, 10243 Berlin
  Giới tính: Nữ
  32. Văn Huy Linh, sinh ngày 07.8.1996 tại Đức
  Hiện trú tại Poststr.15, 08393 Meerane
  Giới tính: Nam
  33. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 02.01.1990 tại Hà Nam
  Hiện trú tại Bamberger Weg 14, 96155 Buttenheim
  Giới tính: Nữ
  34. Trịnh Việt Hùng, sinh ngày 24.10.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Erich Weinert Str.15 B, 15711 Koenigs Wusterhausen
  Giới tính: Nam
  35. Phạm Inca, sinh ngày 25.02.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Koppenstr.19, 10243 Berlin
  Giới tính: Nữ
  36. Nguyễn Ngọc Bình An, sinh ngày 08.01.2004 tại Đức
  Hiện trú tại Ludwigstr.17, 27432 Bremervoerde
  Giới tính: Nam
  37. Quản Việt Cường, sinh ngày 19.8.1996 tại Đức
  Hiện trú tại Bussardweg 11 A, 90599 Dietenhofen
  Giới tính: Nam
  38. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 12.02.1982 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Pillenreuther Str.82, 90459 Nuernberg
  Giới tính: Nữ
  39. Lê Anh Nam, sinh ngày 18.02.2000 tại Đức
  Hiện trú tại D-Schaefersweg 9, 27777 Ganderkesee
  Giới tính: Nam
  40. Trần Quốc Cương, sinh ngày 18.10.1960 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại Meller Str.52, 49082 Osnabrueck
  Giới tính: Nam
  41. Phạm Bá Xuân, sinh ngày 10.3.1962 tại Phú Thọ
  Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
  Giới tính: Nam
  42. Nguyễn Thị Thanh Hưng, sinh ngày 13.11.1975 tại Phú Thọ
  Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
  Giới tính: Nữ
  43. Phạm Phương Anh, sinh ngày 08.5.1998 tại Đức
  Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
  Giới tính: Nữ
  44. Phạm Phương Linh, sinh ngày 20.10.2000 tại Đức
  Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
  Giới tính: Nữ
  45. Vũ Trung Quyết, sinh ngày 24.12.1982 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Parchimer Str.14, 12619 Berlin
  Giới tính: Nam
  46. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 25.12.1983 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại Am Sood 7-9, 22765 Hamburg
  Giới tính: Nữ
  47. Đào Tố Quỳnh, sinh ngày 09.12.1975 tại Bắc Ninh
  Hiện trú tại Hermannstr.69, 12049 Berlin
  Giới tính: Nữ
  48. Nguyễn Ngọc Phương My, sinh ngày 29.5.1996 tại Đức
  Hiện trú tại Kaitzer Str.123, 01187 Dresden
  Giới tính: Nữ
  49. Đinh Mạnh Chiến, sinh ngày 12.9.1967 tại Thái Nguyên
  Hiện trú tại Wuerffel Str.7, 21073 Hamburg)
  Giới tính: Nam
  50. Đinh Tiên Hoàng, sinh ngày 17.02.2003 tại Đức
  Hiện trú tại Wuerffel Str.7, 21073 Hamburg
  Giới tính: Nam
  51. Phạm Bích Lan Jie Anh, sinh ngày 08.11.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Schlehenweg 6, 27804 Berne
  Giới tính: Nữ
  52. Nguyễn Văn Ngọc, sinh ngày 12.11.1992 tại Đức
  Hiện trú tại Isern Porte 4, 26871 Papenburg
  Giới tính: Nam
  53. Nguyễn Huy Tuấn, sinh ngày 15.7.1963 tại Nghệ An
  Hiện trú tại Maratstr.118, 12683 Berlin
  Giới tính: Nam
  54. Phạm Ngọc Minh Tuấn, sinh ngày 23.7.1961 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Alte Huttung 1, 03222 Luebbenau/Spreewald
  Giới tính: Nam
  55. Vũ Kim Cường, sinh ngày 25.11.1975 tại Hải Dương
  Hiện trú tại Hansastr.11, 26723 Emden
  Giới tính: Nam
  56. Nguyễn Tất Trường, sinh ngày 13.8.1963 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Bautzenner Str.45, 01877 Bischoswerda
  Giới tính: Nam
  57. Nguyễn Ngọc Ly, sinh ngày 23.9.1998 tại Đức
  Hiện trú tại Bautzenner Str.45, 01877 Bischoswerda
  Giới tính: Nữ
  58. Trần Thành Phú, sinh ngày 26.02.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Vetschauer Str.42, 01237 Dresden
  Giới tính: Nam
  59. Vũ Quang Hưng, sinh ngày 14.7.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Waltersdorfer Chaussee 39, 12355 Berlin
  Giới tính: Nam
  60. Lê Anh Đức, sinh ngày 26.11.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Weinkellerstr.24, 09337 Hohenstein-Ernstthal
  Giới tính: Nam
  61. Phạm Hoàng Đức, sinh ngày 07.9.1991 tại Đức
  Hiện trú tại Walsroder Str.9, 30851 Langenhagen
  Giới tính: Nam
  62. Nguyễn Hoàng Thảo Linh, sinh ngày 20.02.2000 tại Đức
  Hiện trú tại Zeppelinstr.8, 14471 Potsdam
  Giới tính: Nữ
  63. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 30.11.1995 tại Nam Định
  Hiện trú tại Jaccopstr.39, 06110 Halle (Saale)
  Giới tính: Nữ
  64. Vũ Huyền Trang, sinh ngày 01.10.1996 tại Đức
  Hiện trú tại Hauptstr.1, 03185 Peitz
  Giới tính: Nữ
  65. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 17.4.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Neuer Markt 11, 26721 Emden
  Giới tính: Nữ
  66. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 22.9.2002 tại Đức
  Hiện trú tại Amanlisweg 12, 12685 Berlin
  Giới tính: Nam
  67. Ngô Đức Huy, sinh ngày 02.4.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Markt 6, 14913 Jueterbog
  Giới tính: Nam
  68. Phạm Quang Hiển, sinh ngày 26.5.1994 tại Đức
  Hiện trú tại Steinstr.9, 14776 Brandenburg an der Havel
  Giới tính: Nam
  69. Hồ Phạm Ngọc Hân, sinh ngày 06.7.1977 tại TP. HCM
  Hiện trú tại Westring 251, 24116 Kiel
  Giới tính: Nữ
  70. Đỗ Anh Phương, sinh ngày 04.10.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Eichendorffstr.17, 49429 Visbek
  Giới tính: Nữ
  71. Đỗ Việt Anh, sinh ngày 01.10.1999 tại Đức
  Hiện trú tại Eichendorffstr.17, 49429 Visbek
  Giới tính: Nam
  72. Bùi Minh Đức, sinh ngày 24.9.1997 tại Đức
  Hiện trú tại Dechant-Schulte-Str.81, 26871 Papenburg
  Giới tính: Nam
  73. Trần Thị Minh Hương, sinh ngày 08.02.1968 tại Hòa Bình
  Hiện trú tại Langobardenstr.104, 01239 Dresden
  Giới tính: Nữ
  74. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 28.01.1972 tại Hà Nội
  Hiện trú tại Frankfurt Allee 81, 10247 Berlin
  Giới tính: Nam
  75. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 22.4.1998 tại Đức
  Hiện trú tại Frankfurt Allee 81, 10247 Berlin
  Giới tính: Nữ
  76. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 31.7.1995 tại Đức
  Hiện trú tại Heckelberger Ring 6, 13055 Berlin
  Giới tính: Nữ
  77. Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 16.11.1996 tại Đức
  Hiện trú tại Heckelberger Ring 6, 13055 Berlin
  Giới tính: Nữ
  78. Phan Lê Vy, sinh ngày 07.01.1993 tại Đức
  Hiện trú tại Allee der Kosmonauten 20 WEN 787250110, 10315 Berlin
  Giới tính: Nữ
  79. Đỗ Ý Nhi, sinh ngày 25.3.1996 tại Đức
  Hiện Trú tại Werner-Seelenbinder-Ring 19, 03048 Cottbus
  Giới tính: Nữ
  80. Đỗ Phi Long, sinh ngày 13.10.2000 tại Đức
  Hiện trú tại Werner-Seelenbinder-Ring 19, 03048 Cottbus.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới